HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 41 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 83
Utvid:
Vis skjermbildet utvidet til både datamaskinen og den eksterne enheten.
Bare ekstra skjerm:
Vis skjermbildet bare på den eksterne enheten.
Skjermbildevisningen endres hver gang du trykker på
fn
+
f4
.
MERK:
Øk skjermoppløsningen på den eksterne enheten på følgende måte for å oppnå best mulig
resultat, spesielt hvis du velger Utvid-alternativet. Skriv inn
kontrollpanel
i søkefeltet på
oppgavelinjen. Velg
Kontrollpanel
og
Utseende og personliggjøring
. Under
Skjerm
velger du
Juster
oppløsning
.
Oppdage og koble til kablede skjermer med MultiStream Transport
Bruk av Multistreaming Transport (MST) gjør det mulig å koble
ƮHUH
kablede skjermenheter til datamaskinen
ved å koble til VGA- eller DisplayPort-ene på datamaskinen og VGA-eller DisplayPort-ene på en ekstern hub
eller dokkingstasjon. Du kan koble til på
ƮHUH
måter, avhengig av hvilken type
JUDƬNNRQWUROOHU
som er
installert på datamaskinen, og hvorvidt datamaskinen har en innebygd hub. Gå til enhetsbehandling for å
ƬQQH
ut hva slags maskinvare som er installert på datamaskinen.
Skriv inn
enhetsbehandling
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter appen
Enhetsbehandling
. Da får du en oversikt over alle enhetene som er installert i datamaskinen.
Koble skjermer til datamaskiner med
$0'±JUDƬNN
(med en hub (tilleggsutstyr))
MERK:
Du kan koble til opptil tre eksterne skjermenheter med en
JUDƬNNRQWUROOHU
fra AMD og ekstra hub.
Slik
NRQƬJXUHUHU
du TV-skjermen for
ƮHUH
skjermenheter:
1.
Koble en ekstern hub (kjøpes separat) til DisplayPort-kontakten på datamaskinen, ved hjelp av en DP-
til-DP-kabel (kjøpes separat). Påse at adapteren for huben er koblet til strømnettet.
2.
Koble de eksterne skjermenheter til VGA-portene eller DisplayPort-ene på huben.
3.
For å se alle dine tilkoblede skjermenheter, skriv inn
enhetsbehandling
i søkeboksen på
oppgavelinjen, og velg deretter appen
Enhetsbehandling
. Hvis du ikke ser alle dine tilkoblede
skjermenheter, sørg for at alle er koblet til korrekt port på huben.
MERK:
Flere valg på skjermen omfatter
Dupliser
, som speiler datamaskinens skjerm på alle aktiverte
skjermer, eller
Utvid
, som utvider datamaskinens skjerm på tvers av alle aktiverte skjermer.
Finne og koble til Miracast-kompatible trådløse skjermer (kun på enkelte
produkter)
MERK:
Hvis du vil vite hva slags skjerm du har (Miracast-kompatibel eller Intel WiDi), kan du se i
dokumentasjonen som fulgte med TV-en eller en ekstra skjermenhet.
Følg fremgangsmåten nedenfor for å
ƬQQH
og koble til Miracast-kompatible trådløse skjermer uten å forlate
de aktuelle appene.
Slik åpner du Miracast:
Skriv inn
projiser
i søkefeltet på oppgavelinjen, og klikk deretter på
Projiser til en annen skjerm
.
Klikk på
Koble til en trådløs skjerm
, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
Bruke video
31
Sample