HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 40 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 83
Koble til videoenheter med en VGA-kabel (kun på enkelte produkter)
MERK:
Hvis du skal koble en VGA-skjermenhet til datamaskinen, trenger du en VGA-kabel, som må kjøpes
separat.
Hvis du vil overføre bildet på dataskjermen til en ekstern VGA-skjerm eller projektor for en presentasjon, kan
du koble en skjerm eller projektor til VGA-porten på datamaskinen.
1.
Koble VGA-kabelen fra skjermen eller projektoren til VGA-porten på datamaskinen som vist.
2.
Trykk på
fn
+
f4
for å veksle mellom
ƬUH
alternative visningsmuligheter:
Bare PC-skjerm:
Vis skjermbildet bare på datamaskinen.
Duplikat:
Vis skjermbildet samtidig på både datamaskinen og den eksterne enheten.
Utvid:
Vis skjermbildet utvidet til både datamaskinen og den eksterne enheten.
Bare ekstra skjerm:
Vis skjermbildet bare på den eksterne enheten.
Skjermbildevisningen endres hver gang du trykker på
fn
+
f4
.
MERK:
Øk skjermoppløsningen på den eksterne enheten for å oppnå best mulig resultat, spesielt hvis
du velger Utvid-alternativet. Dette gjør du ved å skrive inn
kontrollpanel
i søkefeltet på
oppgavelinjen og velge
Kontrollpanel
og
Utseende og personliggjøring
. Under
Skjerm
velger du
Juster
oppløsning
.
Koble til en DisplayPort-enhet
Dual-Mode DisplayPort brukes til tilkobling av skjermenheter med høy oppløsning eller dataenheter med høy
ytelse. Denne porten har høyere ytelse enn VGA-kontakten for ekstern skjerm og gir en bedre digital
forbindelse.
1.
Koble den ene enden av DisplayPort-kabelen til DisplayPort-kontakten på datamaskinen.
2.
Koble til den andre enden av kabelen til den digitale skjermenheten.
3.
Trykk på
fn
+
f4
for å veksle mellom
ƬUH
visningsmuligheter av skjermbildet.
Bare PC-skjerm:
Vis skjermbildet bare på datamaskinen.
Duplikat:
Vis skjermbildet samtidig på både datamaskinen og den eksterne enheten.
30
Kapittel 5
Underholdningsfunksjoner
Sample