HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 39 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 83
Koble til hodesett
ADVARSEL:
Reguler lydvoluminnstillingen før du tar på deg hodetelefoner, øreplugger eller hodesett, slik at
du ikke risikerer å skade hørselen. Du
ƬQQHU
mer informasjon om sikkerhet i
Opplysninger om forskrifter,
sikkerhet og miljø
.
Slik får du tilgang til dette dokumentet:
1.
Skriv inn
støtte
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter
HP Support Assistant
.
– eller –
Klikk på spørsmålstegn-ikonet på oppgavelinjen.
2.
Velg
Min PC
, kategorien
6SHVLƬNDVMRQHU
og deretter
Brukerhåndbøker
.
Hodetelefoner med mikrofon kalles hodesett. Du kan koble hodesett med ledning til den kombinerte
lydutgangen (hodetelefoner) og lydinngangen (mikrofon) på datamaskinen.
Hvis du skal koble trådløse hodesett til datamaskinen, følger du veiledningen fra produsenten av enheten.
Bruke lydinnstillinger
Bruk lydinnstillingene for å justere systemvolum, endre systemlyder eller styre lydenheter.
Slik viser eller endrer du lydinnstillingene:
Skriv inn
kontrollpanel
i søkefeltet på oppgavelinjen. Velg
Kontrollpanel
,
Maskinvare og lyd
og
deretter
Lyd
.
– eller –
Høyreklikk på
Start
-knappen. Velg
Kontrollpanel
,
Maskinvare og lyd
og deretter
Lyd
.
Datamaskinen kan ha et forbedret lydanlegg fra Bang & Olufsen, DTS, Beats audio eller en annen leverandør.
Som et resultat av dette kan datamaskinen ha avanserte lydfunksjoner som kan styres via et kontrollpanel
for lyd
VSHVLƬNW
for ditt lydanlegg.
Bruk kontrollpanelet for lyd for å se på og styre lydinnstillingene.
Skriv inn
kontrollpanel
i søkefeltet på oppgavelinjen. Velg
Kontrollpanel
,
Maskinvare og lyd
og
deretter det kontrollpanelet for lyd som er
VSHVLƬNW
for ditt system.
– eller –
Høyreklikk på
Start
-knappen. Velg
Kontrollpanel
,
Maskinvare og lyd
og deretter det kontrollpanelet
for lyd som er
VSHVLƬNW
for ditt system.
Bruke video
Datamaskinen er en kraftig videoenhet som gjør det mulig å strømme (direkteavspille) video fra
favorittnettsteder og laste ned video og
ƬOPHU
som du kan se på datamaskinen når den ikke er koblet til et
nettverk.
Hvis du vil forbedre seeropplevelsen, kan du bruke en av skjermportene på datamaskinen til å koble til en
ekstern skjerm, projektor eller TV.
VIKTIG:
Pass på at den eksterne enheten er koblet til riktig port på datamaskinen, og med riktig kabel. Følg
veiledningen fra produsenten av enheten.
Du
ƬQQHU
informasjon om bruk av videofunksjoner i HP Support Assistant.
Bruke video
29
Sample