HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 37 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 83
MERK:
Avhengig av land og region kan tastaturet ha andre taster og tastaturfunksjoner enn dem som
nevnes i denne delen.
Bruke den integrerte numeriske tastgruppen (kun på enkelte produkter)
Datamaskinen har en integrert numerisk tastgruppe og støtter i tillegg en ekstern numerisk tastgruppe eller
et eksternt tastatur med egen numerisk tastgruppe. Se
Spesielle funksjonstaster
på side
13
for å få mer
informasjon om den integrerte numeriske tastgruppen.
Komponent
Beskrivelse
num lock
-tast
Styrer virkemåten til den integrerte numeriske tastgruppen. Trykk på
tasten for å veksle mellom den vanlige numeriske funksjonen på en
ekstern tastgruppe (denne funksjonen er slått på fra fabrikk) og
navigeringsfunksjonen (som er angitt av retningspilene på tastene).
MERK:
Tastfunksjonen som er aktiv når datamaskinen slås av, vil
også være den som gjelder når datamaskinen slås på igjen.
Integrert numerisk tastgruppe
Er fabrikkinnstilt for å fungere som en ekstern numerisk tastgruppe.
Hvis du vil veksle mellom den numeriske funksjonen og
navigeringsfunksjonen (som angis av retningspilene på tastene),
trykker du på tasten
num lock
.
Bruke tastatur og valgfri mus
27
Sample