HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 36 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 83
Sveip med tre
ƬQJUH
(kun styrepute)
Bruk de
WUH²ƬQJHU²VYHLS
for å vise åpne vinduer og for å veksle mellom åpne vinduer og skrivebordet.
Sveip 3
ƬQJUH
bort fra deg å se alle åpne vinduer.
Sveip 3
ƬQJUH
mot deg for å vise skrivebordet.
Sveip 3
ƬQJUH
til venstre eller høyre for å veksle mellom åpne vinduer.
Dra med én
ƬQJHU
(kun berøringsskjerm)
Bruk bevegelsen dra med én
ƬQJHU
til å panorere eller bla gjennom lister og sider, eller til å
Ʈ\WWH
et objekt.
Når du skal bla på skjermen, drar du en
ƬQJHU
over skjermen i den retningen du vil bevege innholdet.
Hvis du vil
Ʈ\WWH
et objekt, trykker og holder du
ƬQJHUHQ
på objektet, og drar
ƬQJHUHQ
for å
Ʈ\WWH
på det.
Bruke tastatur og valgfri mus
Ved hjelp av tastaturet og musen kan du skrive, velge objekter, rulle og utføre de samme funksjonene som
med berøringsbevegelser. På tastaturet kan du også bruke handlingstaster og tastkombinasjoner for å utføre
VSHVLƬNNH
funksjoner.
26
Kapittel 4
Navigere på skjermen
Sample