HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 33 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 83
Koble til et kablet nettverk
Enkelte produkter tillater kablede tilkoblinger: lokalnettverk (LAN) og modemtilkobling. En LAN-tilkobling
bruker en nettverkskabel og er mye raskere enn et modem, som bruker en telefonkabel. Begge kablene
selges separat.
ADVARSEL:
Hvis du kobler en modem- eller telefonkabel til en RJ-45-nettverkskontakt, kan det medføre
elektrisk støt, brann eller skade på utstyret.
Koble til et lokalnettverk (LAN) (bare på enkelte produkter)
Bruk en LAN-tilkobling hvis du vil koble datamaskinen direkte til en ruter hjemme (i stedet for å arbeide
trådløst), eller hvis du vil koble den til et eksisterende nettverk på arbeidsplassen.
Tilkobling til et LAN krever en 8-pinners RJ-45 (nettverks)-kabel eller en ekstra forankringsenhet eller
utvidelsesport, hvis det ikke er en RJ-45-port på datamaskinen.
Følg denne fremgangsmåten for å koble til nettverkskabelen:
1.
Koble nettverkskabelen til nettverkskontakten
(1)
på datamaskinen.
2.
Koble den andre enden av nettverkskabelen til nettverkskontakten
(2)
eller ruteren.
MERK:
Hvis nettverkskabelen har støyreduksjonskretser
(3)
som hindrer støy fra TV- og radiosignaler,
kobler du til kabelen med kretsenden mot datamaskinen.
Koble til et kablet nettverk
23
Sample