HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 32 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 83
det
ƬQQHV
blant informasjonen om HP mobilt bredbånd som fulgte med datamaskinen, eller operatøren av
mobilnettet kan levere det separat.
Du
ƬQQHU
mer informasjon om HP-modulen for mobilt bredbånd og hvordan du aktiverer tjenesten med en
foretrukket mobilnettoperatør i informasjonen om mobilt bredbånd som fulgte med datamaskinen.
Bruke HP Mobile Connect Pro (kun enkelte produkter)
HP Mobile Connect Pro er en forhåndsbetalt, mobil bredbåndstjeneste som gir en
NRVWQDGVHƫHNWLY±
sikker,
enkel og
ƮHNVLEHO
tilkobling med mobilt bredbånd for datamaskinen. For å bruke HP Mobile Connect Pro må
datamaskinen din ha et SIM-kort og HP Mobile Connect-appen. For mer informasjon om HP Mobile Connect
Pro og hvor den er tilgjengelig, gå til
go/mobileconnect
.
Bruke GPS (kun på enkelte produkter)
Datamaskinen kan være utstyrt med en GPS-enhet (Global Positioning System). GPS-satellitter sørger for
steds-, hastighets- og retningsinformasjon til GPS-utstyrte systemer.
Hvis du vil aktivere GPS, sørg for at plassering er aktivert under personverninnstillingene i Windows.
1.
Skriv
plassering
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter
Personverninnstillinger for
plassering
.
2.
Følg veiledningen på skjermen for bruk av plasseringsinnstillinger.
Bruke trådløse Bluetooth-enheter (kun på enkelte produkter)
En Bluetooth-enhet sørger for trådløs kommunikasjon innenfor korte avstander som erstatning for fysiske
kabeltilkoblinger som tradisjonelt er brukt til å koble sammen elektroniske enheter, som for eksempel:
Datamaskiner (stasjonære, bærbare)
Telefoner (mobiltelefoner, trådløse telefoner, smarttelefoner)
Bildebehandlingsenheter (skriver, kamera)
Lydenheter (hodetelefoner, høyttalere)
Mus
Eksternt tastatur
Koble til Bluetooth-enheter
Før du kan bruke en Bluetooth-enhet, må du følge disse trinnene for å opprette en Bluetooth-tilkobling:
1.
Skriv inn
bluetooth
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter
Bluetooth-innstillinger
.
2.
Slå på Bluetooth, hvis dette ikke allerede er slått på.
3.
Velg enheten din fra listen, og følg instruksjonene på skjermen.
MERK:
Hvis enheten krever
YHULƬVHULQJ±
vises en paringskode. Følg veiledningen på skjermen på enheten du
legger til, for å bekrefte at koden på enheten samsvarer med paringskoden. Du
ƬQQHU
mer informasjon i
dokumentasjonen som fulgte med enheten.
MERK:
Hvis enheten ikke vises i listen, må du kontrollere at Bluetooth på enheten er slått på. Noen enheter
kan ha
ƮHUH
krav. Se dokumentasjonen som fulgte med enheten, for informasjon om disse.
22
Kapittel 3
Nettverkstilkoblinger
Sample