HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 31 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 83
Koble til trådløse lokalnettverk
MERK:
Når du skal
NRQƬJXUHUH
Internett-tilgang hjemme, må du opprette en konto hos en Internett-
leverandør (ISP). Kontakt en lokal Internett-leverandør for å
VNDƫH
deg Internett-tjeneste og et modem.
Internett-leverandøren vil hjelpe til med å
NRQƬJXUHUH
modemet, installere en nettverkskabel for å koble den
trådløse ruteren til modemet og teste Internett-tjenesten.
Slik kobler du til et trådløst lokalnettverk:
1.
Kontroller at WLAN-enheten er på.
2.
Velg nettverkstatus-ikonet i høyre hjørne på oppgavelinjen, og koble deretter til ett av de tilgjengelige
nettverkene.
Hvis nettverket er et trådløst lokalnettverk med sikkerhet aktivert, blir du bedt om å oppgi en
sikkerhetskode. Skriv inn koden og velg
Neste
for å fullføre tilkoblingen.
MERK:
Hvis ingen trådløse nettverk vises, er du kanskje utenfor rekkevidden til trådløse rutere eller
tilgangspunkter.
MERK:
Hvis du ikke ser det trådløse lokalnettverket du vil koble til, høyreklikker du på
nettverksstatusikonet på oppgavelinjen og velger
Åpne Nettverks- og delingssenter
. Velg
.RQƬJXUHU
en ny tilkobling eller et nytt nettverk
. Det vises en liste over alternativer, der du kan velge å søke
manuelt etter og koble deg til et nettverk eller opprette en ny nettverkstilkobling.
3.
Følg veiledningen på skjermen for å fullføre tilkoblingen.
Når forbindelsen er opprettet, velger du nettverksstatusikonet lengst til høyre på oppgavelinjen for å
kontrollere navnet og status for forbindelsen.
MERK:
Den funksjonelle rekkevidden (hvor langt de trådløse signalene når) er avhengig av WLAN-
implementeringen, ruterprodusenten og støy fra andre elektroniske enheter eller bygningsmessige
hindringer som vegger og gulv.
Bruke HP mobilt bredbånd (kun på enkelte produkter)
Datamaskinen med HP mobilt bredbånd har innebygd støtte for tjeneste for mobilt bredbånd. Når du bruker
den nye datamaskinen sammen med en mobiloperatørs nettverk, får du frihet til å koble til Internett, sende
e-post eller koble til bedriftsnettverket uten behov for Wi-Fi-soner.
MERK:
Hvis datamaskinen har HP Mobile Connect, gjelder ikke instruksjonene i dette avsnittet. Se
Bruke HP
Mobile Connect Pro (kun enkelte produkter)
på side
22
.
Du må kanskje ha IMEI- og/eller MEID-nummeret til HP-modulen for mobilt bredbånd for å aktivere mobil
bredbåndstjeneste. Serienummeret kan være trykket på en etikett på undersiden av datamaskinen, inne i
batteribrønnen eller på baksiden av skjermen.
– eller –
Du
ƬQQHU
nummeret ved å følge denne fremgangsmåten:
1.
Fra oppgavelinjen velger du nettverksstatusikonet.
2.
Velg
Vis tilkoblingsinnstillinger
.
3.
Velg nettverksstatusikonet under avsnittet
Mobilt bredbånd
.
Noen mobilnettoperatører krever at det brukes et SIM-kort. Et SIM-kort inneholder grunnleggende
opplysninger om deg, for eksempel en PIN-kode (Personal
,GHQWLƬFDWLRQ
Number) og nettverksinformasjon.
Noen datamaskiner selges med et forhåndsinstallert SIM-kort. Hvis et SIM-kort ikke er forhåndsinstallert, kan
Koble til et trådløst nettverk
21
Sample