HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 25 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 83
Trykk på
fn
+funksjonstast
Beskrivelse
De
ƮHVWH
eksterne skjermer mottar bildeinformasjon fra datamaskinen via VGA-standarden for eksterne
skjermer. Direktetasten
fn
+
f4
kan også brukes for å veksle mellom visning på andre enheter som mottar
bildeinformasjon fra datamaskinen.
Reduserer skjermens lysstyrke trinnvis så lenge du holder tasten nede.
Øker skjermens lysstyrke trinnvis så lenge du holder tasten nede.
Demper eller gjenoppretter høyttalerlyden.
Reduserer høyttalervolumet trinnvis mens du holder tasten nede.
Øker høyttalervolumet trinnvis mens du holder tasten nede.
Demper mikrofonen.
Brukes til å slå trådløsfunksjonen på eller av.
MERK:
Et trådløst nettverk må være
NRQƬJXUHUW
før en trådløs forbindelse kan opprettes.
Oversiden
15
Sample