HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 24 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 83
Komponent
Beskrivelse
(1)
esc
-tast
Viser systeminformasjon når du trykker på den og
fn
-tasten
samtidig.
(2)
fn
-tast
Brukes til å utføre mye brukte systemfunksjoner når du trykker
på den samtidig med en funksjonstast,
num lk
-tasten eller
esc
-
tasten.
Se
Bruke direktetastene
på side
14
.
(3)
Windows-tast
Åpner
Start
-menyen.
MERK:
Hvis du trykker på Windows-tasten igjen, lukkes
Start
-
menyen.
(4)
num lock
-tast
Slår den integrerte numeriske tastgruppen av og på.
(5)
Integrert numerisk tastgruppe
En separat tastgruppe til høyre for bokstavtastaturet som lar
deg legge til, trekke fra og utføre andre numeriske oppgaver.
Når funksjonen
num lock
er på, kan den integrerte tastgruppen
brukes som en ekstern numerisk tastgruppe.
Bruke direktetastene
Slik bruker du en direktetast:
Trykk på
fn
-tasten, og trykk deretter på riktig funksjonstast som fremstilles via ikonene nedenfor.
Trykk på
fn
+funksjonstast
Beskrivelse
Starter hvilemodus, som lagrer data i systemminnet. Skjermen og andre systemkomponenter slås av, slik at
du sparer strøm.
Trykk kort på av/på-knappen for å avslutte hvilemodus.
FORSIKTIG:
For å unngå å miste data bør du lagre alt arbeid før du starter hvilemodus.
Slår det bakbelyste tastaturet av eller på.
MERK:
Slå av denne funksjonen for å spare på batteristrømmen.
Veksler mellom visning på ulike skjermenheter som er koblet til systemet. Hvis det for eksempel er koblet en
ekstern skjerm til datamaskinen og du trykker gjentatte ganger på
fn
+
f4
, veksles det mellom visning på
datamaskinens egen skjerm, visning på den eksterne skjermen og samtidig visning på begge skjermene.
14
Kapittel 2
Komponenter
Sample