HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 12 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 83
Finne informasjon
Du
ƬQQHU
ressurser som inneholder produktdetaljer, fremgangsmåter med mer i denne tabellen.
Ressurs
Innhold
Installasjonsveiledning
Oversikt over datamaskinoppsett og funksjoner
HPs kundestøtte
Gå til
support
for å få HP-kundestøtte.
Chat med en HP-tekniker på Internett
Telefonnumre til kundestøtte
Adresser til HP-servicesentre
Sikkerhet og komfort
Slik får du tilgang til håndboken:
Velg
Start
-knappen, velg
Alle apper
(påkrevd for
noen produkter), velg
HP hjelp og kundestøtte
, og
velg deretter
HP-dokumentasjon
.
– eller –
Velg
Start
-knappen, velg
Alle apper
(nødvendig på
noen produkter), velg
HP hjelp og kundestøtte
og
velg deretter
HP-dokumentasjon
.
– eller –
Gå til
ergo
.
VIKTIG:
Du må være koblet til Internett for å få
tilgang til nyeste versjon av brukerhåndboken.
Riktig oppsett av arbeidsstasjon
Retningslinjer for arbeidsstillinger og arbeidsvaner for økt komfort
og redusert risiko for skader
Informasjon om elektrisk og mekanisk sikkerhet
Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø
Slik får du tilgang til dette dokumentet:
Velg
Start
-knappen, velg
Alle apper
(påkrevd for
noen produkter), velg
HP hjelp og kundestøtte
, og
velg deretter
HP-dokumentasjon
.
– eller –
Velg
Start
-knappen, velg
Alle apper
(nødvendig på
noen produkter), velg
HP hjelp og kundestøtte
og
velg deretter
HP-dokumentasjon
.
Viktige opplysninger om forskrifter, inkludert informasjon om riktig
avhending av batterier, om nødvendig.
Begrenset garanti
*
Slik får du tilgang til dette dokumentet:
Velg
Start
-knappen, velg
Alle apper
(påkrevd for
noen produkter), velg
HP hjelp og kundestøtte
, og
velg deretter
HP-dokumentasjon
.
– eller –
Velg
Start
-knappen, velg
Alle apper
(nødvendig på
noen produkter), velg
HP hjelp og kundestøtte
og
velg deretter
HP-dokumentasjon
.
– eller –
Gå til
go/orderdocuments
.
6SHVLƬNN
garantiinformasjon for denne datamaskinen
2
Kapittel 1
Velkommen
Sample