HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 9 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 77
Sette inn et batteri
..........................................................................................................
34
Bruke nettstrøm
................................................................................................................................
35
Teste en strømadapter
....................................................................................................
36
7
Sikkerhet
....................................................................................................................................................
37
Beskytte datamaskinen
.......................................................................................................................................
37
Bruke passord
......................................................................................................................................................
38
Angi passord i Windows
....................................................................................................................
38
Angi passord i Computer Setup
.........................................................................................................
38
Administrere et BIOS-administratorpassord
....................................................................................
39
Oppgi et BIOS-administratorpassord
.............................................................................
41
Administrere et Computer Setup DriveLock-passord (kun på enkelte produkter)
...........................
41
Angi DriveLock-passord
..................................................................................................
42
Aktivere DriveLock (kun på enkelte produkter)
..............................................................
42
Deaktivere DriveLock (kun på enkelte produkter)
..........................................................
43
Angi et DriveLock-passord (bare utvalgte produkter)
....................................................
43
Endre et DriveLock-passord (bare utvalgte produkter)
.................................................
44
Bruke antivirusprogramvare
...............................................................................................................................
44
Bruke brannmurprogramvare
.............................................................................................................................
44
Installere kritiske sikkerhetsoppdateringer
........................................................................................................
45
Bruke HP Client Security (kun på enkelte produkter)
..........................................................................................
45
Bruke HP Touchpoint Manager (kun på enkelte produkter)
................................................................................
45
Installere valgfri tyverisikringskabel (kun på enkelte produkter)
......................................................................
45
Bruke
ƬQJHUDYWU\NNOHVHUHQ
(kun på enkelte modeller)
......................................................................................
45
Plasseringen av
ƬQJHUDYWU\NNOHVHUHQ
..............................................................................................
46
8
Vedlikehold
.................................................................................................................................................
47
Forbedre ytelsen
..................................................................................................................................................
47
Bruke Diskdefragmentering
..............................................................................................................
47
Bruke Diskopprydding
.......................................................................................................................
47
Bruke HP 3D DriveGuard (kun på enkelte produkter)
.......................................................................
47
Fastslå HP 3D DriveGuard-status
...................................................................................
48
Oppdatere programmer og drivere
.....................................................................................................................
48
Rengjøre datamaskinen
......................................................................................................................................
48
Rengjøringsprosedyrer
.....................................................................................................................
48
Rengjøre skjermen
..........................................................................................................
49
Rengjøre sidene og dekselet
..........................................................................................
49
Rengjøre styreputen, tastaturet eller musen (kun på enkelte produkter)
....................
49
Reise med eller transportere datamaskinen
......................................................................................................
49
ix
Sample