HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 8 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 77
Koble til en land- eller
UHJLRQVSHVLƬNN
modemkabeladapter
.......................................
22
4
Navigere på skjermen
..................................................................................................................................
24
Bruke styreputen og berøringsskjermbevegelser
..............................................................................................
24
Trykke
................................................................................................................................................
24
Zoome/knipe med to
ƬQJUH
..............................................................................................................
24
Rulle med to
ƬQJUH
(kun styrepute)
..................................................................................................
25
Trykke med to
ƬQJUH
(kun styrepute)
...............................................................................................
25
5
Underholdningsfunksjoner
...........................................................................................................................
26
Bruke webkamera (kun på enkelte produkter)
....................................................................................................
26
Bruke lyd
..............................................................................................................................................................
26
Koble til høyttalere
............................................................................................................................
26
Koble til hodetelefoner
.....................................................................................................................
26
Koble til hodesett
..............................................................................................................................
26
Bruke lydinnstillinger
........................................................................................................................
27
Bruke video
..........................................................................................................................................................
27
Koble til skjermenheter med en VGA-kabel (kun på enkelte produkter)
..........................................
27
Koble til en DisplayPort-enhet
..........................................................................................................
28
Oppdage og koble til kablede skjermer med MultiStream Transport
..............................................
28
Koble skjermer til datamaskiner med
$0'²JUDƬNN
(med en valgfri hub)
.....................
28
Finne og koble til Miracast-kompatible trådløse skjermer (kun på enkelte produkter)
..................
29
6
Strømstyring
...............................................................................................................................................
30
Avslutte (slå av) datamaskinen
...........................................................................................................................
30
Angi strømalternativer
........................................................................................................................................
30
Bruke strømsparingsmoduser
..........................................................................................................
30
Starte og avslutte hvilemodus
.......................................................................................
31
Starte og avslutte dvalemodus
......................................................................................
31
Bruke strømmåleren og strøminnstillinger
....................................................................
31
Angi passordbeskyttelse ved reaktivering
.....................................................................
32
Bruke batteristrøm
............................................................................................................................
32
Bruke HP Batterisjekk
.....................................................................................................
33
Vise hvor mye strøm batteriet har igjen
.........................................................................
33
Maksimere batteriets utladingstid
.................................................................................
33
Håndtere lavt batterinivå
................................................................................................
33
Fastslå lavt batterinivå
.................................................................................
33
Tiltak ved lavt batterinivå
............................................................................
34
Spare batteristrøm
..........................................................................................................
34
Fjerning av batteri
...........................................................................................................
34
viii
Sample