HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 77 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 77
Styrepute
bruke
24
styreputebevegelser
rulling med to
ƬQJUH
25
trykk med to
ƬQJUH
25
styreputelampe, plassering
8
styrepute- og
berøringsskjermbevegelser
trykke
24
zoome/knipe med to
ƬQJUH
24
styreputeområde
plassering
7
støtte for eldre USB
56
Sure Start
bruke
59
system som henger
30
T
taster
esc-
11, 12
fn-
11, 12
Windows-program
11
Windows-tast
11, 12
tastgruppe
innebygd numerisk
11
integrert numerisk
12
teste strømadapter
36
tilgjengelighet
64
TPM-innstillinger
59
transportere datamaskin
49
trykke, styrepute- og
berøringsskjermbevegelse
24
trykk med to
ƬQJUH±
styreputebevegelse
25
trådløse antenner, plassering
6
trådløsknapp
18
trådløskontroller
knapp
18
operativsystem
18
trådløslampe
8, 14, 18
WUÀGOÓVVHUWLƬVHULQJVHWLNHWW
16
trådløst lokalnettverk (WLAN)
bedriftsintern WLAN-tilkobling
19
funksjonell rekkevidde
20
koble til
19
RƫHQWOLJ
WLAN-tilkobling
19
tyverisikringskabelfeste,
plassering
5
U
undersiden
16
USB, støtte for eldre
56
USB 3.0-ladeport (strømførende),
plassering
5
USB 3.0-port
4
USB-porter, plassering
4
USB Type-C-ladeport, plassering
4
V
vedlikehold
Diskdefragmentering
47
Diskopprydding
47
HP 3D DriveGuard
47
oppdatere programmer og
drivere
48
VGA-port, koble til
27
video
27
W
webkamera
6
bruke
26
webkamera, plassering
6
webkameralampe, plassering
6
Windows 7 operativsystem-DVD
bruke til gjenoppretting
54
opprette
51
Windows 7-operativsystemmedier
bruke til gjenoppretting
54
opprette
51
Windows Oppstartsreparasjon,
bruke
53
Windows-programtast, plassering
11
Windows-tast, plassering
11, 12
WLAN-antenner, plassering
6
WLAN-enhet
16
WLAN-etikett
16
WWAN-antenner, plassering
6
WWAN-enhet
18, 20
Z
zoome/knipe med to
ƬQJUH±
styrepute- og
berøringsskjermbevegelse
24
Stikkordregister
67
Sample