HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 75 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 77
Stikkordregister
A
administratorpassord
38
angi passordbeskyttelse ved
reaktivering
32
angi strømalternativer
30
antivirusprogramvare
44
av/på-bryter
30
av/på-knapp
30
av/på-knapp, plassering
9
av/på-lamper
8, 14
avslutte
30
B
batteri
avhende
34
bytte
34
lavt batterinivå
33
spare strøm
34
utlade
33
vise gjenværende lading
33
batterilampe
15
batteristrøm
32
bedriftsintern WLAN-tilkobling
19
bilde, veksle mellom skjermer
13
BIOS
fastslå versjon
57
laste ned oppdatering
58
oppdatere
57
Bluetooth-enhet
18, 20
Bluetooth-etikett
16
brannmurprogramvare
44
bruke
nettstrøm
35
strømsparingsmoduser
30
bruke lydinnstillinger
27
brukerpassord
38
bruke styrepute
24
bryter, av/på-
30
C
caps lock-lampe, plassering
8
Computer Setup
BIOS-administratorpassord
39
DriveLock-passord
41
gjenopprette
fabrikkinnstillinger
57
navigere og velge
56
D
direktetaster
bruke
12
hvilemodus
12
mikrofondemping
13
veksle mellom skjermer
13
Diskdefragmentering-programvare
47
Diskopprydding-programvare
47
driftsmiljø
62
DriveLock-
aktivere
42
deaktivere
43
DriveLock-hovedpassord
endre
44
DriveLock-passord
beskrivelse
41
endre
44
innstillinger
42
oppgi
43
Driver Recovery DVD-plate
bruke til gjenoppretting
54
opprette
51
Dual-Mode DisplayPort, plassering
4
dvalemodus
avslutte
31
starte
31
E
ekstern skjermport
5, 27
elektrostatisk utlading
63
esc-tast, plassering
11, 12
etiketter
Bluetooth-
16
forskrifts-
16
serienummer
15
service-
15
WUÀGOÓVVHUWLƬVHULQJV²
16
WLAN-
16
F
f11-gjenoppretting
54
feste
tyverisikringskabel
5
ƬQJHUDYWU\NNOHVHU
45
ƬQJHUDYWU\NNOHVHU±
plassering
10
ƬQQH
informasjon
maskinvare
3
programvare
3
fn-tast, plassering
11, 12
forankringskontakt, plassering
4,
14
forskriftsinformasjon
forskriftsetikett
16
WUÀGOÓVVHUWLƬVHULQJVHWLNHWWHU
16
G
gjenopprette harddisken
54
gjenoppretting, system-
53
gjenopprettingsmedier, bruke til
gjenoppretting
54
gjenopprettingsmedier, lage
51
gjenopprettingspartisjon
54
gjenopprettingsverktøy
51
gjenopprettingsverktøy, Windows-
53
GPS
20
H
harddiskgjenoppretting
54
HD-enheter, koble til
29
hodesett, koble til
26
hodetelefoner, koble til
26
HP 3D DriveGuard
47
HP Batterisjekk
33
HP Client Security
45
HP Mobile Connect
20
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
bruke
60
HP Recovery Disc Creator, bruke
51
HP Recovery-partisjon
bruke til gjenoppretting
54
se om den
ƬQQHV
54
HP Touchpoint Manager
45
Stikkordregister
65
Sample