HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 74 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 77
14
Tilgjengelighet
HP designer, produserer og markedsfører produkter og tjenester som kan brukes av alle, inkludert personer
med funksjonshemninger, enten på frittstående basis eller med passende hjelpemidler.
Støttede hjelpemidler
HP-produkter støtter et bredt utvalg av hjelpemidler for operativsystem, og kan
NRQƬJXUHUHV
til å fungere
sammen med ytterligere hjelpemidler. Bruk Søk-funksjonen på enheten for å
ƬQQH
mer informasjon om
hjelpemiddelfunksjoner.
MERK:
For mer informasjon om et bestemt hjelpemiddelprodukt, ta kontakt med kundestøtte for dette
produktet.
Få støtte for tilgjengelighet
Vi forbedrer hele tiden tilgjengeligheten av våre produkter og tjenester, og ser gjerne tilbakemelding fra
brukere. Hvis du har et problem med et produkt eller ønsker å fortelle oss om tilgjengelighetsfunksjoner som
har hjulpet deg, kan du kontakte oss på +1 (888) 259-5707 mandag til fredag 06.00 til 21.00 Rocky
Mountains-tid. Hvis du er døv eller hørselshemmet og bruker TRS/VRS/WebCapTel, kan du kontakte oss på +1
(877) 656-7058 mandag til fredag 06.00 til 21.00 Rocky Mountains-tid hvis du trenger teknisk assistanse
eller har tilgjengelighetsspørsmål.
MERK:
Kundestøtten er bare på engelsk.
64
Kapittel 14
Tilgjengelighet
Sample