HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 70 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 77
11
Bruke HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) er et UEFI-grensesnitt
´8QLƬHG
Extensible Firmware Interface) som gjør det
mulig å utføre diagnostiske tester for å
ƬQQH
ut om datamaskinens maskinvare fungerer slik den skal.
Verktøyet kjøres utenom operativsystemet, slik at det kan skille maskinvarefeil fra problemer som kan
skyldes operativsystemet eller andre programvarekomponenter.
Når HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) oppdager feil som krever maskinvareutbytting, genereres en 24-sifret
feil-ID-kode. Denne ID-koden kan deretter gis til brukerstøtte for å
ƬQQH
ut hvordan du løser problemet.
MERK:
For å starte diagnostikk på en konvertibel datamaskin, må datamaskinen være i bærbar PC-modus,
og du må bruke tastaturet som er tilkoblet.
For å starte HP PC Hardware Diagnostics (UEFI), følger du denne fremgangsmåten:
1.
Slå på eller start datamaskinen på nytt, og trykk raskt på
Esc
.
2.
Trykk
f2
.
BIOS søker tre steder etter diagnostikkverktøyene, i denne rekkefølgen:
a.
Tilkoblet USB-stasjon
MERK:
Hvis du vil laste HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)-verktøyet til en USB-stasjon, kan du
se
Laste ned HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhet
på side
60
.
b.
Harddisk
c.
BIOS
3.
Når diagnostikkverktøyet åpnes, velger du den typen diagnostisk test du vil utføre, og følger
veiledningen på skjermen.
MERK:
Hvis du vil stoppe en diagnostisk test, trykker du på
Esc
.
Laste ned HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhet
MERK:
Nedlastingsveiledningen for HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
ƬQQHV
bare på engelsk, og du må
bruke en Windows-datamaskin for å laste ned og opprette støttemiljø for HP UEFI fordi det kun er
³H[H²ƬOHU
som tilbys.
Det
ƬQQHV
to alternativer for å laste ned HP PC Hardware Diagnostics til en USB-enhet.
Last ned den nyeste versjonen av UEFI
1.
Gå til
go/techcenter/pcdiags
. Hjemmesiden for HP PC Diagnostics vises.
2.
Velg
Last ned
-koblingen under HP PC Hardware Diagnostics, og velg deretter
Kjør
.
Last ned en versjon av UEFI for et bestemt produkt
1.
Gå til
support
.
2.
Velg
Hent programvare og drivere
.
60
Kapittel 11
Bruke HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Sample