HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 7 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 77
Innhold
1
Komme i gang
...............................................................................................................................................
1
Finne informasjon
..................................................................................................................................................
2
2
Komponenter
................................................................................................................................................
3
Finne maskinvare og programvare
........................................................................................................................
3
Høyre
......................................................................................................................................................................
4
Venstre
...................................................................................................................................................................
5
Skjerm
....................................................................................................................................................................
6
Oversiden
...............................................................................................................................................................
7
Styrepute
.............................................................................................................................................
7
Lamper
.................................................................................................................................................
8
Knapper, høyttalere og
ƬQJHUDYWU\NNOHVHU
.........................................................................................
9
Spesielle funksjonstaster
..................................................................................................................
11
Bruke direktetastene
.........................................................................................................................
12
Undersiden
...........................................................................................................................................................
14
Forsiden
...............................................................................................................................................................
14
Etiketter
...............................................................................................................................................................
15
Sette inn et SIM-kort (kun på enkelte produkter)
...............................................................................................
16
3
Koble til et nettverk
.....................................................................................................................................
18
Koble til et trådløst nettverk
...............................................................................................................................
18
Bruke trådløskontrollene
..................................................................................................................
18
Slå trådløsenheter på eller av
........................................................................................
18
HP Connection Manager (kun på enkelte produkter)
.....................................................
19
Trådløsknapp
..................................................................................................................
19
Operativsystemkontroller
..............................................................................................
19
Koble til trådløse lokalnettverk
........................................................................................................
19
Bruke HP mobilt bredbånd (kun på enkelte produkter)
....................................................................
20
Bruke HP Mobile Connect (kun på enkelte produkter)
......................................................................
20
Bruke GPS (kun på enkelte produkter)
..............................................................................................
20
Bruke trådløse Bluetooth-enheter (kun på enkelte produkter)
.......................................................
20
Legge til en Bluetooth-aktivert enhet
............................................................................
21
Koble til et kablet nettverk
..................................................................................................................................
21
Koble til et lokalt nettverk (LAN) (bare enkelte produkter)
..............................................................
21
Bruke et modem (kun på enkelte produkter)
....................................................................................
22
Koble til en modemkabel
................................................................................................
22
vii
Sample