HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 69 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 77
4.
Dobbeltklikk på
ƬOHQ
som har
ƬOW\SHQ
EXE (for eksempel
ƬOQDYQ
.exe).
BIOS-installeringen starter.
5.
Fullfør installeringen ved å følge veiledningen på skjermen.
MERK:
Når du får melding på skjermen om at installeringen er utført, kan du slette
ƬOHQ
du lastet ned til
harddisken.
Endre oppstartsrekkefølgen ved hjelp av f9-ledeteksten
Følg denne fremgangsmåten når du skal velge en oppstartenhet for gjeldende oppstartssekvens:
1.
Åpne menyen Boot Device Options (Alternativer for oppstartsenhet):
Datamaskiner eller nettbrett med tastatur:
Slå på eller omstart datamaskinen, og når HP-logoen vises, trykker du på
f9
for å gå til
menyen Boot Device Options (Alternativer for oppstartsenhet).
Nettbrett uten tastatur:
Slå nettbrettet av. Trykk på av/på-knappen i kombinasjon med volum ned-knappen til
oppstartsmenyen vises, og trykk deretter på
f9
for å gå til menyen Boot Device Options
(Alternativer for oppstartsenhet).
2.
Velg en oppstartsenhet, og trykk
enter
.
TPM BIOS-innstillinger (kun på enkelte produkter)
VIKTIG:
Før du aktiverer funksjonen Trusted Platform Module (TPM – Klarert plattformmodul) på dette
systemet, må du kontrollere at tiltenkt bruk av TPM er i samsvar med aktuelle lokale lover, forskrifter og
policyer, og prisingsgodkjenninger eller lisenser må
VNDƫHV
dersom dette kreves. Eventuelle
samsvarsproblemer som oppstår som følge av din drift/bruk av TPM, og som bryter kravet som er nevnt
ovenfor, må du bære alt ansvar helt og utelukkende. HP vil ikke påta seg noen relaterte ansvar.
TPM sørger for ekstra sikkerhet for datamaskinen. Du kan endre TPM-innstillingene i Computer Setup (BIOS).
MERK:
Hvis du endrer innstillingen for TPM til Hidden, er TPM ikke lenger synlig i operativsystemet.
For å få tilgang til TPM-innstillingene i Computer Setup:
1.
Start Computer Setup. Se
Starte Computer Setup
på side
56
.
2.
Velg
Sikkerhet
, velg
TPM Embedded Security
, og følg deretter instruksene på skjermen.
Bruke HP Sure Start (kun på enkelte produkter)
Enkelte datamaskinmodeller er
NRQƬJXUHUW
med HP Sure Start, en teknologi som overvåker datamaskinens
BIOS for angrep eller skade. Hvis BIOS blir skadet eller angrepet, tilbakestiller HP Sure Start BIOS-en til sin
tidligere trygge tilstand, uten inngrep fra bruker.
HP Sure Start er
NRQƬJXUHUW
og allerede aktivert slik at de
ƮHVWH
brukere kan bruke
VWDQGDUGNRQƬJXUDVMRQHQ
for HP Sure Start.
6WDQGDUGNRQƬJXUDVMRQHQ
kan tilpasses av erfarne brukere.
Du får tilgang til den nyeste dokumentasjonen for HP Sure Start ved å gå til
support
. Velg
Finn produktet ditt
, og følg veiledningen på skjermen.
TPM BIOS-innstillinger (kun på enkelte produkter)
59
Sample