HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 68 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 77
BIOS-versjonsinformasjon (kalles også
ROM-dato
og
system-BIOS
) kan åpnes ved å trykke på
fn
+
esc
(hvis du
allerede er i Windows) eller ved å bruke Computer Setup.
1.
Start Computer Setup. Se
Starte Computer Setup
på side
56
.
2.
Velg
Main
(Hoved) og deretter
System Information
(Systeminformasjon).
3.
Hvis du vil avslutte Computer Setup uten å lagre endringer, velger du ikonet
Exit
(avslutt) nederst til
høyre på skjermen og følger veiledningen.
– eller –
Velg
Main
(Hoved), velg
Ignore Changes and Exit
(Ignorer endringer og avslutt), og trykk deretter
enter
.
For å se etter nyere BIOS-versjoner, se
Laste ned BIOS-oppdateringer
på side
58
.
Laste ned BIOS-oppdateringer
FORSIKTIG:
BIOS-oppdateringer må bare lastes ned og installeres når datamaskinen er koblet til en pålitelig
ekstern strømkilde ved hjelp av strømadapteren for å redusere faren for skade på datamaskinen eller en
mislykket installering. Ikke last ned eller installer BIOS-oppdateringer mens datamaskinen går på batteri, er
koblet til en forankringsstasjon (tilleggsutstyr) eller er koblet til en alternativ strømkilde. Følg denne
veiledningen ved nedlasting og installering:
Ikke koble datamaskinen fra strømnettet ved å trekke strømledningen ut av stikkontakten.
Ikke slå datamaskinen av eller sett den i hvilemodus.
Ikke sett inn, fjern, koble til eller koble fra enheter, kabler eller ledninger.
1.
Åpne Hjelp og støtte ved å velge
Start
>
Alle programmer
>
HP hjelp og kundestøtte
>
HP Support
Assistant
.
2.
Gjør valget for oppdateringer.
3.
Følg veiledningen på skjermen.
4.
Følg denne fremgangsmåten på nedlastingsområdet:
a.
Finn den nyeste BIOS-oppdateringen og sammenlign den med BIOS-versjonen som er installert på
datamaskinen. Noter datoen, navnet eller eventuell annen
LGHQWLƬNDVMRQ³
Du kan komme til å
trenge denne informasjonen for å
ƬQQH
igjen oppdateringen senere, etter at den er lastet ned til
harddisken.
b.
Følg veiledningen på skjermen for å laste ned oppdateringen til harddisken.
Noter deg banen til harddiskplasseringen hvor BIOS-oppdateringen blir lastet ned. Du må
ƬQQH
frem til denne banen når du er klar til å installere oppdateringen.
MERK:
Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk, må du kontakte nettverksadministratoren før du
installerer programvareoppdateringer, spesielt BIOS-oppdateringer.
Prosedyrene for installering av BIOS varierer. Følg veiledningen som vises på skjermen når nedlastingen er
fullført. Følg fremgangsmåten nedenfor hvis det ikke vises noen veiledning:
1.
Velg
Start
>
Datamaskin
.
2.
Velg harddisken som skal brukes. Harddisken benevnes vanligvis som Lokal disk (C:).
3.
Bruk banen på harddisken som du har notert, og åpne mappen som inneholder oppdateringen.
58
Kapittel 10
Computer Setup (BIOS), TPM og HP Sure Start
Sample