HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 67 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 77
Du kan avslutte Computer Setup-menyer på en av disse måtene:
Slik avslutter du Computer Setup-menyer uten å lagre endringer:
Velg ikonet
Exit
(avslutt) nederst til venstre på skjermbildet, og følg deretter veiledningen på skjermen.
– eller –
Velg
Main
(Hoved), velg
Ignore Changes and Exit
(Ignorer endringer og avslutt), og trykk deretter
enter
.
Slik lagrer du endringer og avslutter Computer Setup-menyer:
Velg ikonet
Save
(lagre) nederst til høyre på skjermbildet, og følg deretter veiledningen på skjermen.
– eller –
Velg
Main
(Hoved) >
Save Changes and Exit
(Lagre endringer og avslutt), og trykk deretter
enter
.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
Gjenopprette fabrikkinnstillingene i Computer Setup
MERK:
Gjenoppretting av standardverdier vil ikke endre harddiskmodusen.
Følg denne fremgangsmåten for å tilbakestille alle innstillingene i Computer Setup til verdiene som var angitt
fra fabrikk:
1.
Start Computer Setup. Se
Starte Computer Setup
på side
56
.
2.
Velg
Main
, (Hoved) og velg deretter
Apply Factory Defaults and Exit
(Bruk fabrikkinnstillinger og
avslutt).
MERK:
I enkelte produkter kan det vises
Gjenopprett standardverdier
i stedet for
Bruk
fabrikkinnstillingene og avslutt
.
3.
Følg veiledningen på skjermen.
4.
Når du skal lagre endringene og avslutte, velger du ikonet
Save
(lagre) nederst til høyre på skjermen og
følger veiledningen.
– eller –
Velg
Main
(Hoved) >
Save Changes and Exit
(Lagre endringer og avslutt), og trykk deretter
enter
.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
MERK:
Passord- og sikkerhetsinnstillingene endres ikke når du gjenoppretter fabrikkinnstillingene.
Oppdatere BIOS
Oppdaterte versjoner av BIOS kan være tilgjengelig på HP-nettstedet.
De
ƮHVWH
BIOS-oppdateringene på HP-nettstedet er pakket i komprimerte
ƬOHU
som kalles
SoftPaqs
.
Enkelte nedlastingspakker inneholder
ƬOHQ
Readme.txt, som inneholder informasjon om installering av
ƬOHQ
og feilsøking.
Fastslå BIOS-versjon
For å
ƬQQH
ut om du må oppdatere Computer Setup (BIOS), må du først vite hvilken BIOS-versjon du har på
datamaskinen.
Bruke Computer Setup
57
Sample