HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 66 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 77
10
Computer Setup (BIOS), TPM og HP Sure
Start
Bruke Computer Setup
Computer Setup eller BIOS (Basic Input/Output System) styrer kommunikasjonen mellom alle inn- og
utenhetene i systemet (som diskstasjoner, skjerm, tastatur, mus og skriver). Computer Setup inkluderer
innstillinger for alle typer enheter som er installert, oppstartrekkefølgen til datamaskinen og mengden
system- og utvidet minne.
MERK:
Du må være svært nøye når du gjør endringer i Computer Setup. Feil kan føre til at datamaskinen
ikke fungerer ordentlig.
Starte Computer Setup
MERK:
Du kan bare bruke et eksternt tastatur eller en mus som er koblet til en USB-port, sammen med
Computer Setup hvis støtte for eldre USB er aktivert.
Følg denne fremgangsmåten for å starte Computer Setup:
Start Computer Setup.
Datamaskiner eller nettbrett med tastatur:
Slå på eller omstart datamaskinen, og når HP-logoen vises, trykker du på
f10
for å gå til
Computer Setup.
Nettbrett uten tastatur:
Slå nettbrettet av. Trykk på av/på-knappen i kombinasjon med volum ned-knappen til
oppstartsmenyen vises, og trykk deretter på
f10
for å gå til Computer Setup.
Navigere og velge i Computer Setup
Når du skal velge en meny eller et menyalternativ, bruker du
tab
-tasten eller piltastene på tastaturet og
trykker på
enter
, eller du kan velge alternativet med en pekeenhet.
MERK:
Du kan bruke
ƬQJHUHQ
til å gjøre valg på nettbrett uten tastatur.
Når du skal bla opp og ned, velger du opp- eller ned-pilen oppe til høyre på skjermen, eller du kan bruke
pil opp- eller pil ned-tasten på tastaturet.
Trykk på
esc
for å lukke åpne dialogbokser og gå tilbake til hovedskjermbildet i Computer Setup, og følg
veiledningen på skjermen.
56
Kapittel 10
Computer Setup (BIOS), TPM og HP Sure Start
Sample