HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 65 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 77
kontaktinformasjon i heftet
Worldwide Telephone Numbers
(internasjonale telefonnumre), som følger med
datamaskinen.
FORSIKTIG:
Bruk av en DVD-plate med Windows 7-operativsystemet sletter alt innhold på harddisken og
formaterer den på nytt. Alle
ƬOHU
som du har opprettet, og eventuell programvare som du har installert på
datamaskinen, blir fjernet for godt. Når omformateringen er fullført, sørger gjenopprettingsprosessen for å
gjenopprette operativsystemet i tillegg til drivere, programvare og verktøy.
Følg denne fremgangsmåten for å starte gjenoppretting med en DVD-plate med Windows 7-
operativsystemet:
MERK:
Denne prosessen tar
ƮHUH
minutter.
1.
Sikkerhetskopier alle personlige
ƬOHU
hvis det er mulig.
2.
Omstart datamaskinen og sett deretter DVD-platen med Windows 7-operativsystemet i den optiske
stasjonen før Windows-operativsystemet lastes.
3.
Trykk en tast på tastaturet når du får beskjed om det.
4.
Følg veiledningen på skjermen.
5.
Klikk på
Neste
.
6.
Velg
Reparer datamaskinen
.
7.
Følg veiledningen på skjermen.
Når reparasjonen er fullført:
1.
Løs ut DVD-platen med Windows 7-operativsystemet og sett inn DVD-platen
Driver Recovery
(drivergjenoppretting).
2.
Installer utstyrsdriverne først og deretter anbefalte programmer.
Utføre systemgjenoppretting
55
Sample