HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 63 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 77
MERK:
Windows inneholder funksjonen Brukerkontokontroll, som gir forbedret sikkerhet på datamaskinen.
Du kan bli bedt om å gi tillatelse til eller angi passord for enkelte oppgaver, for eksempel installering av
programvare, bruk av verktøy eller endring av Windows-innstillinger. Se Hjelp og støtte. Velg
Start
>
Hjelp og
støtte
for å få tilgang til Hjelp og støtte.
Slik lager du en sikkerhetskopi med Windows Sikkerhetskopiering og gjenoppretting::
MERK:
Sikkerhetskopieringen kan ta mer enn en time, avhengig av
ƬOVWÓUUHOVH
og datamaskinens hastighet.
1.
Velg
Start
>
Alle programmer
>
Vedlikehold
>
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
.
2.
Følg veiledningen på skjermen for å
NRQƬJXUHUH
sikkerhetskopiering, lage et diskbilde av systemet (kun
på enkelte produkter) eller lage systemreparasjonsmedier (kun på enkelte produkter).
Utføre systemgjenoppretting
Hvis det oppstår systemsvikt eller ustabilitet, har datamaskinen disse verktøyene for å gjenopprette
ƬOHQH
dine:
Windows-gjenopprettingsverktøy: Du kan bruke Windows Sikkerhetskopiering og gjenoppretting til å
gjenopprette data som du har sikkerhetskopiert. Du kan også bruke Windows Oppstartsreparasjon til å
løse problemer som hindrer at Windows starter på riktig måte.
f11
-gjenopprettingsverktøy (kun på enkelte produkter): Du kan bruke
f11
-gjenopprettingsverktøyene til
å gjenopprette det opprinnelige harddiskbildet. Diskbildet inkluderer Windows-operativsystemet og
programvare som var installert fra fabrikk.
MERK:
Hvis du ikke får startet datamaskinen og du ikke får brukt systemreparasjonsmediene du har laget
(kun på enkelte produkter), må du kjøpe Windows 7-operativsystemmedier for å omstarte datamaskinen og
reparere operativsystemet. For mer informasjon kan du se
Bruke Windows 7-operativsystemmedier
på side
54
.
Bruke Windows-gjenopprettingsverktøy
Ved hjelp av Windows-gjenopprettingsverktøy kan du:
Gjenopprette
HQNHOWƬOHU
Gjenopprette datamaskinen til en tidligere systemgjenopprettingspunkt
Gjenopprette data med gjenopprettingsverktøy
MERK:
Du
ƬQQHU
nærmere beskrivelser av de ulike alternativene for tilbakekopiering og gjenoppretting ved
å søke på disse emnene i Hjelp og støtte. Velg
Start
>
Hjelp og støtte
for å få tilgang til Hjelp og støtte.
MERK:
Windows inneholder funksjonen Brukerkontokontroll, som gir forbedret sikkerhet på datamaskinen.
Du kan bli bedt om å gi tillatelse til eller angi passord for enkelte oppgaver, for eksempel installering av
programvare, bruk av verktøy eller endring av Windows-innstillinger. Se Hjelp og støtte. Velg
Start
>
Hjelp og
støtte
for å få tilgang til Hjelp og støtte.
Slik gjenoppretter du data som er sikkerhetskopiert:
1.
Velg
Start
>
Alle programmer
>
Vedlikehold
>
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
.
2.
Følg veiledningen på skjermen for å gjenopprette systeminnstillinger, datamaskin (kun på enkelte
produkter) eller
ƬOHU³
Følg denne fremgangsmåten for å gjenopprette data med Oppstartsreparasjon:
Utføre systemgjenoppretting
53
Sample