HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 62 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 77
programmer på nytt hvis harddisken blir ødelagt. HP Recovery Disc Creator kan lage to typer DVD-plater for
gjenoppretting:
DVD-plate med Windows 7-operativsystem – Installerer operativsystemet uten ekstra drivere eller
programmer.
DVD-platen
Driver Recovery
(drivergjenoppretting) – Installerer bare bestemte drivere og programmer,
akkurat på samme måte som verktøyet HP programvareinstallering installerer drivere og programmer.
Lage gjenopprettingsmedier
MERK:
DVD-platen med Windows 7-operativsystemet kan lages bare én gang. Når du har laget en Windows
DVD-plate, vil dette alternativet ikke lenger være tilgjengelig.
Slik lager du en Windows DVD-plate:
1.
Velg
Start
>
Alle programmer
>
Produktivitet og verktøy
>
HP Recovery Disc Creator
.
2.
Velg
Windows-plate
.
3.
Fra rullegardinmenyen velger du stasjonen som skal brukes til brenning av gjenopprettingsplaten.
4.
Klikk på
Opprett
-knappen for å starte brenneprosessen.
Når DVD-platen med Windows 7-operativsystemet er laget, lager du DVD-platen
Driver Recovery
(drivergjenoppretting):
1.
Velg
Start
>
Alle programmer
>
Produktivitet og verktøy
>
HP Recovery Disc Creator
.
2.
Velg
Driverplater
.
3.
Fra rullegardinmenyen velger du stasjonen som skal brukes til brenning av gjenopprettingsplaten.
4.
Klikk på
Opprett
-knappen for å starte brenneprosessen.
Sikkerhetskopiere data
Du bør lage systemreparasjonsmedier og den første sikkerhetskopien umiddelbart etter det første
systemoppsettet. Når du legger til ny programvare og
GDWDƬOHU±
bør du sikkerhetskopiere systemet
regelmessig for å ha en forholdsvis aktuell sikkerhetskopi. Du bør også lage Windows-
systemreparasjonsmedier (kun på enkelte produkter), som kan brukes til oppstart av datamaskinen og
reparasjon av operativsystemet i tilfelle systemet blir ustabilt eller svikter. Den første og påfølgende
sikkerhetskopier gjør det mulig å gjenopprette data og innstillinger hvis systemet svikter.
Du kan sikkerhetskopiere data på en ekstern harddisk, en nettverksstasjon eller på plater.
Husk følgende når du sikkerhetskopierer:
Lagre personlige
ƬOHU
i Dokumenter-biblioteket og sikkerhetskopier det regelmessig.
Sikkerhetskopier maler som blir lagret i sine tilhørende kataloger.
Lagre egne innstillinger som vises i vinduer og på verktøylinjer eller menylinjer ved å kopiere
skjermbildene med innstillingene. Slike skjermbilder kan spare deg for mye tid hvis du må angi
innstillingene på nytt.
Når du sikkerhetskopierer på plater, nummererer du hver plate etter å ha tatt den ut av stasjonen.
MERK:
Du
ƬQQHU
nærmere beskrivelser av de ulike alternativene for sikkerhetskopiering og gjenoppretting
ved å søke på disse emnene i Hjelp og støtte. Velg
Start
>
Hjelp og støtte
for å få tilgang til Hjelp og støtte.
52
Kapittel 9
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
Sample