HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 61 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 77
9
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
Datamaskinen har HP og Windows-verktøy som hjelper deg med å sikre data og hente data frem igjen hvis
det skulle bli nødvendig. Disse verktøyene vil hjelpe deg med å få datamaskinen tilbake i god fungerende
stand, bare ved hjelp av noen enkle trinn. Dette avsnittet inneholder informasjon om disse prosessene:
Lage gjenopprettingsmedier og sikkerhetskopier
Gjenopprette systemet
Lage gjenopprettingsmedier og sikkerhetskopier
En gjenoppretting etter systemsvikt blir bare så god som siste sikkerhetskopi.
1.
Når du har installert datamaskinen, lager du HP-gjenopprettingsmedier. Dette trinnet oppretter en DVD-
plate med Windows 7-operativsystemet og DVD-platen
Driver Recovery
(drivergjenoppretting). Windows
DVD-platen kan brukes til å installere det opprinnelige operativsystemet på nytt i tilfelle harddisken blir
skadet eller byttes ut. DVD-platen
Driver Recovery
(drivergjenoppretting) installerer bestemte drivere og
programmer. Se
Lage gjenopprettingsmedier med HP Recovery Disc Creator
på side
51
.
2.
Bruk Windows Sikkerhetskopiering og gjenoppretting-verktøyene til å gjøre følgende:
Sikkerhetskopiere
HQNHOWƬOHU
og -mapper
Sikkerhetskopiere hele harddisken (kun på enkelte produkter)
Lage systemreparasjonsplater (kun på enkelte produkter) ved å bruke den installerte optiske
stasjonen (kun på enkelte produkter) eller en ekstern optisk stasjon
Lage systemgjenopprettingspunkter
MERK:
Denne håndboken gir en oversikt over sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsalternativer. Du
ƬQQHU
mer informasjon om tilgjengelige verktøy under Hjelp og støtte. Velg
Start
>
Hjelp og støtte
for å få
tilgang til Hjelp og støtte.
MERK:
HP anbefaler at du skriver ut gjenopprettingsprosedyrene og tar vare på dem til senere bruk i tilfelle
systemet blir ustabilt.
I tilfelle systemsvikt kan du bruke
VLNNHUKHWVNRSLƬOHQH
til å gjenopprette innholdet på datamaskinen. Se
Sikkerhetskopiere data
på side
52
.
Retningslinjer
Når du skal lage gjenopprettingsmedier eller sikkerhetskopiere på plater, velger du en av disse
platetypene (kjøpes separat): DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL eller DVD±RW. Hva slags plate du
velger, er avhengig av hva slags optisk stasjon du bruker.
Pass på at datamaskinen er koblet til strømnettet før du begynner å lage gjenopprettingsmedier eller
starter sikkerhetskopieringen.
Lage gjenopprettingsmedier med HP Recovery Disc Creator
HP Recovery Disc Creator er en programvare som tilbyr en alternativ måte å lage gjenopprettingsmedier på.
Når du har
NRQƬJXUHUW
datamaskinen, kan du lage gjenopprettingsmedier med HP Recovery Disc Creator. Med
disse gjenopprettingsmediene kan du installere det opprinnelige operativsystemet og utvalgte drivere og
Lage gjenopprettingsmedier og sikkerhetskopier
51
Sample