HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 60 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 77
FORSIKTIG:
Unngå å utsette en disk eller stasjon for magnetiske felter. Sikkerhetsutstyr med
magnetiske felter omfatter blant annet sikkerhetsportaler og håndskannere som brukes på
Ʈ\SODVVHU³
Transportbelter på
Ʈ\SODVVHU
og liknende sikkerhetsutstyr for kontroll av håndbagasje, benytter
røntgenstråler i stedet for magnetisme og skader ikke harddisker.
Hvis du har tenkt å bruke datamaskinen mens du er om bord i
Ʈ\HW±
bør du på forhånd
ƬQQH
ut om
Ʈ\VHOVNDSHW
tillater dette. Hvert enkelt
Ʈ\VHOVNDS
kan ha egne regler for bruk av datautstyr om bord i
Ʈ\³
Hvis du skal sende en datamaskin eller stasjon som gods, pakker du den i egnet beskyttende emballasje
og merker pakken "FRAGILE".
Bruken av trådløsenheter kan være begrenset i noen miljøer. Eksempler på steder der bruk av slike
enheter kan være forbudt, er om bord i
Ʈ\±
på sykehus, i nærheten av
VSUHQJVWRƫ
og der farlig gods
oppbevares. Hvis du er usikker på om det er tillatt å bruke en trådløsenhet i datamaskinen, bør du
spørre om det er tillatt å bruke datamaskinen før du slår den på.
Hvis du reiser i utlandet, bør du følge disse anbefalingene:
Kontroller tollbestemmelsene som gjelder for datautstyr i hvert land eller hver region på
reiseruten.
Undersøk kravene til strømledning og strømadapter som gjelder på stedene hvor du skal bruke
datamaskinen. Spenningen, frekvensen og støpseltypen varierer.
ADVARSEL:
På grunn av faren for elektrisk støt, brann eller skade på utstyret må du ikke prøve å
koble et modem eller en telefonkabel til RJ45-kontakten (nettverkskontakten).
50
Kapittel 8
Vedlikehold
Sample