HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 58 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 77
MERK:
Bare interne harddisker beskyttes av HP 3D DriveGuard. En harddisk som er installert i en ekstra
dokkingenhet eller som er koblet til en USB-port, beskyttes ikke av HP 3D DriveGuard.
MERK:
Fordi SSD-er ikke har bevegelige deler, er HP 3D DriveGuard unødvendig for disse stasjonene.
Du
ƬQQHU
mer informasjon i hjelpen til HP 3D DriveGuard-programvaren.
Fastslå HP 3D DriveGuard-status
Harddisklampen på datamaskinen skifter farge for å vise at stasjonen i en primær harddiskbrønn og/eller
stasjonen i en sekundær harddiskbrønn (kun på enkelte produkter) er parkert. Se ikonet i systemstatusfeltet
lengst til høyre på oppgavelinjen til Windows-skrivebordet for å
ƬQQH
ut om en stasjon er beskyttet eller om
den er parkert.
Oppdatere programmer og drivere
HP anbefaler at du oppdaterer programmer og drivere regelmessig. Oppdateringer kan løse problemer og gi
datamaskinen nye funksjoner og alternativer. Det kan for eksempel hende at eldre
JUDƬNNRPSRQHQWHU
ikke
fungerer så bra med de nyeste spillene. Uten de nyeste driverne vil du ikke få størst mulig utbytte av utstyret.
Gå til
support
for å laste ned de nyeste versjonene av HP-programmer og -drivere. Du
kan også registrere deg for å motta automatiske varsler når oppdateringer blir tilgjengelig.
Hvis du vil oppdatere programmer og drivere, følger du denne fremgangsmåten:
1.
Velg
Start
>
Alle programmer
>
Windows Update
.
2.
Følg veiledningen på skjermen.
Rengjøre datamaskinen
Bruk følgende produkter for å rengjøre datamaskinen på en trygg måte:
Dimetylbenzyl ammoniumklorid, maks. konsentrasjon 0,3 prosent (for eksempel engangsservietter,
som
ƬQQHV
under forskjellige merkenavn)
Alkoholfritt rengjøringsmiddel for glass
Løsning av vann og mild såpe
Tørr
PLNURƬEHUNOXW
eller pusseskinn (antistatisk klut uten olje)
Antistatiske renseservietter
FORSIKTIG:
Unngå sterke rengjøringsmidler som kan føre til permanent skade PÅ maskinen. Hvis du ikke er
sikker på at et rengjøringsprodukt er trygt for datamaskinen, må du sjekke produktinnholdet for å være sikker
på at det ikke inneholder bestanddeler som alkohol, aceton, salmiakk, metylklorid og hydrokarboner.
Fibrøst materiale som papirtørkler kan ripe opp datamaskinen. Over tid kan smusspartikler og
rengjøringsmidler samle seg i ripene.
Rengjøringsprosedyrer
Følg fremgangsmåtene i dette avsnittet for å rengjøre datamaskinen på en trygg måte.
48
Kapittel 8
Vedlikehold
Sample