HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 57 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 77
8
Vedlikehold
Det er viktig å utføre vedlikehold jevnlig for å holde datamaskinen i god stand. Dette kapittelet forklarer
hvordan du bruker verktøy som Diskdefragmentering og Diskopprydding. Det inneholder også veiledning om
oppdatering av programmer og drivere, fremgangsmåter for rengjøring av datamaskinen og tips om reising
med (eller transport av) datamaskinen.
Forbedre ytelsen
Du kan forbedre ytelsen til datamaskinen kraftig ved å utføre regelmessige vedlikeholdsoppgaver med
verktøy som Diskdefragmentering og Diskopprydding.
Bruke Diskdefragmentering
HP anbefaler at du bruker Diskdefragmentering til å defragmentere harddisken minst én gang i måneden.
MERK:
Det er ikke nødvendig å kjøre Diskdefragmentering på halvlederstasjoner (SSD).
Slik kjører du Diskdefragmentering:
1.
Koble datamaskinen til strømnettet.
2.
Velg
Start
>
Kontrollpanel
>
System og sikkerhet
>
Administrative verktøy
og velg
Defragmenter
harddisken
.
MERK:
Windows inneholder funksjonen Brukerkontokontroll, som gir forbedret sikkerhet på
datamaskinen. Du kan bli bedt om å gi tillatelse til eller angi passord for enkelte oppgaver, for eksempel
installering av programvare, bruk av verktøy eller endring av Windows-innstillinger. Se Hjelp og støtte.
Hvis du vil ha tilgang til Hjelp og støtte, velg
Start
>
Alle programmer
>
HP hjelp og kundestøtte
.
Du
ƬQQHU
mer informasjon i hjelpen til Diskdefragmentering-programvaren.
Bruke Diskopprydding
Bruk Diskopprydding til å søke gjennom harddisken etter
RYHUƮÓGLJH
ƬOHU
du trygt kan slette for å frigjøre
plass på harddisken, slik at datamaskinen fungerer mer
HƫHNWLYW³
Slik kjører du Diskopprydding:
1.
Velg
Start
>
Kontrollpanel
>
System og sikkerhet
>
Administrative verktøy
og velg
Frigi diskplass
.
2.
Følg veiledningen på skjermen.
Bruke HP 3D DriveGuard (kun på enkelte produkter)
HP 3D DriveGuard beskytter en harddisk ved å parkere stasjonen og stanse dataforespørsler når en av
følgende hendelser
LQQWUHƫHUµ
Du slipper datamaskinen.
Du
Ʈ\WWHU
datamaskinen med skjermen lukket mens datamaskinen går på batteristrøm.
En kort stund etter disse hendelsene vil HP 3D DriveGuard sette harddisken tilbake i normal drift.
Forbedre ytelsen
47
Sample