HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 54 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 77
Endre et DriveLock-passord (bare utvalgte produkter)
Følg denne fremgangsmåten for å endre et DriveLock-passord i Computer Setup
´NRQƬJXUDVMRQ
av
datamaskin):
1.
Slå datamaskinen av.
2.
Trykk på strømknappen.
3.
Ved ledeteksten
DriveLock-passord
, skriv inn det gjeldende DriveLock-brukerpassordet eller
hovedpassordet som du endrer, trykk på
enter
, og trykk deretter på
f10
for å gå til Computer Setup.
4.
Velg
Sikkerhet
, velg
Harddiskverktøy
, velg
DriveLock
, og trykk deretter på
enter
.
MERK:
For enkelte produkter, kan det kreves at du skriver inn BIOS-administratorpassordet og velger
Angi DriveLock-passord
.
5.
Velg harddisken du vil administrere, og trykk deretter på
enter
.
6.
Kontroller for å endre passordet, og følg deretter forespørselen på skjermen om å angi passord.
MERK:
Alternativet
Endre DriveLock-hovedpassord
er bare synlig hvis hovedpassordet ble gitt i
DriveLock passord-feltet i trinn 3.
7.
Når du skal lagre endringene og avslutte, velg
Hoved
,
Lagre endringer og lukk
og følger veiledningen
på skjermen.
Bruke antivirusprogramvare
Når du bruker datamaskinen for å få tilgang til e-post, nettverk eller Internett, kan det hende du utsetter den
for datavirus. Datavirus kan sette operativsystemet, programmer eller verktøy ut av spill, eller hindre dem i å
fungere som de skal.
Antivirusprogramvare kan oppdage de
ƮHVWH
virus, uskadeliggjøre dem og i de
ƮHVWH
tilfeller reparere
eventuell skade de har forårsaket. Du må sørge for å holde antivirusprogramvaren oppdatert for at
beskyttelsen skal fungere mot nye virus.
Windows Defender er forhåndsinstallert på datamaskinen. Det anbefales på det sterkeste at du fortsetter
med å bruke et antivirusprogram for å gi datamaskinen full beskyttelse.
Gå til HP Support Assistant for å få mer informasjon om datavirus.
Bruke brannmurprogramvare
Brannmurer er konstruert for å hindre uautorisert tilgang til et system eller nettverk. En brannmur kan være
programvare du installerer på datamaskinen og/eller i nettverket, eller den kan være en løsning som består
av både maskin- og programvare.
Det
ƬQQHV
to typer brannmurer man kan vurdere:
Vertsbaserte brannmurer – Programvare som bare beskytter datamaskinen som den er installert på.
Nettverksbaserte brannmurer – Installeres mellom DSL- eller kabelmodemet og hjemmenettverket for å
beskytte alle datamaskinene i nettverket.
Når det installeres en brannmur i et system, overvåkes og sammenliknes alle data som sendes til og fra
systemet, med et sett av
EUXNHUGHƬQHUWH
sikkerhetskriterier. Alle data som ikke oppfyller disse kriteriene, blir
blokkert.
44
Kapittel 7
Sikkerhet
Sample