HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 53 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 77
4.
Følg instruksjonene på skjermen for å angi valgene for å aktivere DriveLock og angi passordene når du
blir bedt om det.
MERK:
For enkelte produkter, kan du bli bedt om å skrive inn
DriveLock
. Feltet skiller mellom store
og små bokstaver.
5.
Hvis du vil gå ut av Computer Setup, velg
Main
(Hoved) >
Save Changes and Exit
(Lagre endringer og
avslutt), og trykk deretter
Ja
.
Deaktivere DriveLock (kun på enkelte produkter)
1.
Start Computer Setup.
Datamaskiner eller nettbrett med tastatur:
1.
Slå datamaskinen av.
2.
Trykk på strømknappen, og når HP-logoen vises, trykker du på
f10
for å gå til Computer
Setup.
Nettbrett uten tastatur:
1.
Slå av nettbrettet.
2.
Trykk på strømknappen i kombinasjon med volum ned-knappen til oppstartsmenyen vises,
og trykk deretter på
F10
for å gå til Computer Setup.
2.
Velg
Sikkerhet
, velg
Harddiskverktøy
, velg
DriveLock
, og trykk deretter på
enter
.
MERK:
For enkelte produkter, kan det kreves at du skriver inn BIOS-administratorpassordet og velger
Angi DriveLock-passord
.
3.
Velg harddisken du vil administrere, og trykk deretter på
enter
.
4.
Følg veiledningen på skjermen for å deaktivere DriveLock.
5.
Hvis du vil gå ut av Computer Setup, velg
Main
(Hoved) >
Save Changes and Exit
(Lagre endringer og
avslutt), og trykk deretter
Ja
.
Angi et DriveLock-passord (bare utvalgte produkter)
Kontroller at harddisken står i datamaskinen (ikke i en eventuell forankringsenhet eller ekstern MultiBay-
enhet).
Når spørsmålet om
DriveLock Password
(DriveLock-passord) vises, skriver du inn bruker- eller
hovedpassordet (med de samme tastene som du brukte til å angi passordet) og trykker på
enter
.
Hvis du skriver passordet feil to ganger, må du avslutte datamaskinen og forsøke på nytt.
Bruke passord
43
Sample