HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 52 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 77
Angi DriveLock-passord
Følg denne fremgangsmåten for å angi et DriveLock-passord i Computer Setup:
1.
Start Computer Setup.
Datamaskiner eller nettbrett med tastatur:
1.
Slå datamaskinen av.
2.
Trykk på strømknappen, og når HP-logoen vises, trykker du på
f10
for å gå til Computer
Setup.
Nettbrett uten tastatur:
1.
Slå av nettbrettet.
2.
Trykk på strømknappen i kombinasjon med volum ned-knappen til oppstartsmenyen vises,
og trykk deretter på
F10
for å gå til Computer Setup.
2.
Velg
Sikkerhet
, foreta valg for
Harddiskverktøy
velg
DriveLock
, og trykk deretter på
enter
.
MERK:
For enkelte produkter, kan det kreves at du angir et DriveLock-passord og skriver inn et BIOS-
administratorpassord.
3.
Velg harddisken du vil beskytte, og trykk deretter på
enter
.
4.
Velg
Angi DriveLock hovedpassord
eller
Angi DriveLock passord
(bare utvalgte produkter), og trykk
deretter på
enter
.
5.
Les advarselen nøye.
6.
Følg veiledningen på skjermen for å sette et DriveLock-passord.
7.
Hvis du vil gå ut av Computer Setup, velg
Main
(Hoved) >
Save Changes and Exit
(Lagre endringer og
avslutt), og trykk deretter
Ja
.
Aktivere DriveLock (kun på enkelte produkter)
For enkelte produkter må du følge disse instruksjonene for å aktivere DriveLock.
1.
Start Computer Setup.
Datamaskiner eller nettbrett med tastatur:
1.
Slå datamaskinen av.
2.
Trykk på strømknappen, og når HP-logoen vises, trykker du på
f10
for å gå til Computer
Setup.
Nettbrett uten tastatur:
1.
Slå av nettbrettet.
2.
Trykk på strømknappen i kombinasjon med volum ned-knappen til oppstartsmenyen vises,
og trykk deretter på
F10
for å gå til Computer Setup.
2.
Velg
Sikkerhet
, velg
Harddiskverktøy
, velg
DriveLock
, og trykk deretter på
enter
.
MERK:
For enkelte produkter, kan det kreves at du skriver inn BIOS-administratorpassordet og velger
Angi DriveLock-passord
.
3.
Velg harddisken du vil beskytte, og trykk deretter på
enter
.
42
Kapittel 7
Sikkerhet
Sample