HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 51 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 77
Oppgi et BIOS-administratorpassord
Når du blir bedt om å oppgi
BIOS-administratorpassordet
, angir du passordet (med de samme tastene som
du brukte til å angi passordet), før du trykker på
enter
. Hvis du skriver inn feil BIOS-administratorpassord tre
ganger, må du starte datamaskinen på nytt og prøve igjen.
Administrere et Computer Setup DriveLock-passord (kun på enkelte produkter)
FORSIKTIG:
For å unngå at den DriveLock-beskyttede harddisken blir låst for godt, bør du skrive ned bruker-
og hovedpassordet for DriveLock og oppbevare disse på et trygt sted utenom datamaskinen. Hvis du
glemmer begge DriveLock-passordene, blir harddisken låst for godt og kan ikke lenger brukes.
DriveLock-beskyttelse hindrer uautorisert tilgang til innholdet på harddisken. DriveLock kan bare brukes på
datamaskinens interne harddisk(er). Når DriveLock-beskyttelse brukes på en stasjon, må du skrive inn et
passord for å få tilgang til stasjonen. Stasjonen må stå i datamaskinen eller en avansert portreplikator for at
du skal kunne få tilgang til den med DriveLock-passordene.
For å kunne bruke DriveLock-beskyttelse på en intern harddisk må du angi et brukerpassord og et
hovedpassord i Computer Setup. Vær oppmerksom på følgende ved bruk av DriveLock-beskyttelse:
Når DriveLock-beskyttelse er brukt på en harddisk, må du angi enten brukerpassordet eller
hovedpassordet for å få tilgang til harddisken.
Den som bruker den beskyttede harddisken til daglig, bør ha brukerpassordet. Systemadministratoren
eller den som bruker den beskyttede harddisken til daglig, bør ha hovedpassordet.
Brukerpassordet og hovedpassordet kan være identiske.
Du kan bare slette bruker- eller hovedpassordet ved å fjerne DriveLock-beskyttelsen fra stasjonen.
MERK:
For utvalgte produkter, må et BIOS-administratorpassord angis før du får tilgang til DriveLock-
funksjonene.
Bruke passord
41
Sample