HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 49 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 77
Passord
Funksjon
DriveLock-brukerpassord*
Beskytter tilgangen til den interne harddisken som er beskyttet
av DriveLock, og angis under DriveLock-passord i
aktiveringsprosessen.
MERK:
For utvalgte produkter, må et BIOS-administratorpassord
angis før du kan angi et DriveLock-passord.
*Se følgende emner for å få informasjon om disse passordene.
Administrere et BIOS-administratorpassord
Følg denne fremgangsmåten for å angi, endre eller slette dette passordet:
Angi et nytt BIOS-administratorpassord
1.
Start Computer Setup.
Datamaskiner eller nettbrett med tastatur:
Slå på eller omstart datamaskinen, og når HP-logoen vises, trykker du på
f10
for å gå til
Computer Setup.
Nettbrett uten tastatur:
Slå av nettbrettet. Trykk på strømknappen i kombinasjon med volum ned-knappen til
oppstartsmenyen vises, og trykk deretter på
F10
for å gå til Computer Setup.
2.
Velg
Sikkerhet
, velg
Opprette BIOS-administratorpassord
, og trykk deretter på
enter
.
3.
Skriv et passord når du blir bedt om det.
4.
Skriv passordet på nytt som en bekreftelse, når du blir bedt om det.
5.
Når du skal lagre endringene og avslutte Computer Setup, klikker du på
Lagre
-ikonet og følger
veiledningen på skjermen.
– eller –
Velg
Main
(Hoved)
>
Save Changes and Exit
(Lagre endringer og avslutt), og trykk deretter enter.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
Endre et BIOS-administratorpassord
1.
Start Computer Setup.
Datamaskiner eller nettbrett med tastatur:
Slå på eller omstart datamaskinen, og når HP-logoen vises, trykker du på
f10
for å gå til
Computer Setup.
Nettbrett uten tastatur:
Slå av nettbrettet. Trykk på strømknappen i kombinasjon med volum ned-knappen til
oppstartsmenyen vises, og trykk deretter på
F10
for å gå til Computer Setup.
2.
Velg
Sikkerhet
, velg
Endre BIOS-administratorpassord
og trykk deretter på
enter
.
3.
Skriv det gjeldende passordet når du blir bedt om det.
4.
Når du blir bedt om det, skriver du det nye passordet.
Bruke passord
39
Sample