HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 48 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 77
Bruke passord
Et passord er en gruppe av tegn som du velger for å beskytte informasjon på en datamaskin. Flere typer
passord kan angis, avhengig av hvordan du vil styre tilgangen til data. Passord kan angis i Windows eller i
Computer Setup-verktøyet, som er forhåndsinstallert på datamaskinen.
BIOS-administrator- og DriveLock-passord angis i Computer Setup og administreres av system-BIOS.
Windows-passord angis bare i Windows-operativsystemet.
Hvis du glemmer både DriveLock-brukerpassordet og DriveLock-hovedpassordet som er angitt i
Computer Setup, vil harddisken som er beskyttet av passordene, være låst permanent og kan ikke
lenger brukes.
Du kan bruke det samme passordet for en funksjon i Computer Setup og for en sikkerhetsfunksjon i Windows.
Du kan også bruke det samme passordet til mer enn én funksjon i Computer Setup.
Bruk følgende tips når du skal opprette og lagre passord:
Når du skal opprette et passord, må du følge kravene som er angitt i programmet.
Ikke bruk det samme passordet til
ƮHUH
programmer eller nettsteder, og ikke gjenbruk Windows-
passordet til noe annet program eller nettsted.
Bruk Password Manager-funksjonen i HP Client Security til å oppbevare brukernavn og passord for
nettsteder og programmer. Du kan trygt lese dem i fremtiden hvis du ikke husker dem.
Ikke lagre passordene i en
ƬO
på datamaskinen.
Tabellene nedenfor viser mye brukte Windows-passord og Computer Setup-administratorpassord og
beskriver deres funksjoner.
Angi passord i Windows
Passord
Funksjon
Administratorpassord*
Beskytter tilgangen til en konto på administratornivå i Windows.
MERK:
Angivelse av administratorpassord for Windows
fastsetter ikke BIOS-administratorpassordet.
Brukerpassord*
Beskytter tilgangen til en brukerkonto i Windows.
*For informasjon om hvordan du velger et administrator- eller brukerpassord i Windows, velg
Start
>
Alle programmer
>
HP hjelp og
støtte
>
HP Support Assistant
.
Angi passord i Computer Setup
Passord
Funksjon
BIOS-administratorpassord*
Beskytter tilgangen til Computer Setup.
MERK:
Hvis funksjoner er aktivert for å hindre fjerning av BIOS-
administratorpassord, er det ikke sikkert du kan fjerne det før
disse funksjonene har blitt deaktivert.
DriveLock-hovedpassord*
Beskytter tilgangen til den interne harddisken som er beskyttet
av DriveLock. Det brukes også til å fjerne DriveLock-beskyttelse.
MERK:
For utvalgte produkter, må et BIOS-administratorpassord
angis før du kan angi et DriveLock-passord.
38
Kapittel 7
Sikkerhet
Sample