HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 47 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 77
7
Sikkerhet
Beskytte datamaskinen
Standardsikkerhetsfunksjonene som
ƬQQHV
i Windows-operativsystemet og i Computer Setup-verktøyet
(BIOS, ikke Windows), kan beskytte personlige innstillinger og data mot mange forskjellige farer.
MERK:
Sikkerhetsløsninger er ment å virke avskrekkende. Slike hindringer kan ikke alltid hindre at
produktet blir skadet eller stjålet.
MERK:
Før du sender datamaskinen til service, må du sikkerhetskopiere og slette alle
NRQƬGHQVLHOOH
ƬOHU
og
fjerne alle passordinnstillinger.
MERK:
Enkelte av funksjonene i dette kapittelet er kanskje ikke tilgjengelig på datamaskinen.
MERK:
Datamaskinen støtter Computrace, en elektronisk sikkerhetstjeneste for sporing og gjenoppretting
som er tilgjengelig i utvalgte regioner. Hvis datamaskinen blir stjålet, kan Computrace spore den hvis en
uautorisert bruker kobler seg til Internett. Du må kjøpe programvaren og abonnere på tjenesten for å kunne
bruke Computrace. Gå til
for å få mer informasjon om bestilling av Computrace-
programvaren.
Risikofaktor
Sikkerhetsfunksjon
Uautorisert bruk av datamaskinen
HP Client Security i kombinasjon med passord, smartkort,
kontaktfrie kort, registrerte
ƬQJHUDYWU\NN
eller annen type
godkjenning
Uautorisert tilgang til Computer Setup (BIOS)
BIOS-administratorpassord i Computer Setup*
Uautorisert tilgang til innhold på harddisken
DriveLock-passord (bare enkelte produkter) i Computer Setup *
Uautorisert oppstart fra en ekstra ekstern optisk stasjon (kun på
enkelte modeller), en ekstra ekstern harddisk (kun på enkelte
produkter) eller et internt nettverkskort
Funksjon for oppstartalternativer i Computer Setup*
Uautorisert tilgang til en Windows-brukerkonto
Windows-brukerpassord
Uautorisert tilgang til data
HP Drive Encryption-programvare (bare enkelte produkter)
Windows Defender
Uautorisert tilgang til Computer Setup-innstillinger og annen
V\VWHPLGHQWLƬVHUHQGH
informasjon
BIOS-administratorpassord i Computer Setup*
Uautorisert fjerning av datamaskinen
Feste for tyverisikringskabel (brukes sammen med
tilleggsutstyret tyverisikringskabel kun på enkelte produkter)
*Computer Setup er et forhåndsinstallert ROM-basert verktøy som kan brukes når operativsystemet ikke fungerer eller ikke kan lastes.
Du kan bruke enten en pekeenhet (styrepute, styrepinne eller USB-mus) eller tastaturet til å navigere og gjøre valg i Computer Setup.
MERK:
Du kan bruke berøringsskjermen på nettbrett uten tastatur.
Beskytte datamaskinen
37
Sample