HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 46 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 77
Teste en strømadapter
Test strømadapteren hvis datamaskinen viser noen av disse symptomene når den er koblet til vekselstrøm.
Datamaskinen slår seg ikke på.
Skjermen slår seg ikke på.
Av/på-lampene er slått av.
Slik tester du strømadapteren:
1.
Koble strømadapteren til datamaskinen og sett den i en stikkontakt.
2.
Slå datamaskinen på.
Hvis av/på-lampene slår seg
, fungerer strømadapteren som den skal.
Hvis av/på-lampene forblir
av
, fungerer ikke strømadapteren og den bør byttes ut.
Ta kontakt med kundestøtte for å få informasjon om utskifting av strømadapteren.
36
Kapittel 6
Strømstyring
Sample