HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 44 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 77
Tiltak ved lavt batterinivå
Tiltak ved lavt batterinivå med tilgang til en ekstern strømkilde
Koble til en av følgende enheter:
Strømadapter
Forankrings- eller utvidelsesenhet (tilleggsutstyr)
Valgfri strømadapter som er kjøpt som tilleggsutstyr fra HP
Tiltak ved lavt batterinivå uten tilgang til en strømkilde
Hvis du ikke har noen strømkilde tilgjengelig når batterinivået er lavt, lagrer du alt arbeid og slår
datamaskinen av.
Spare batteristrøm
Velg innstillinger for lavt strømforbruk under Strømalternativer i Windows Kontrollpanel.
Slå av trådløse og LAN-tilkoblinger og avslutt modemprogrammer når du ikke bruker dem.
Koble fra eksterne enheter som ikke brukes og som ikke er koblet til en ekstern strømkilde.
Stopp, deaktiver eller ta ut eventuelle eksterne minnekort som ikke er i bruk.
Reduser skjermens lysstyrke.
Sett datamaskinen i hvilemodus eller slå den av før du forlater arbeidet.
Fjerning av batteri
Når et batteri har nådd slutten av levetiden, bør det ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Følg
lokale lover og forskrifter om avhending av batterier.
Sette inn et batteri
Batteriet eller batteriene i produktet kan ikke skiftes ut av brukerne selv på noen enkel måte. Fjerning eller
utskifting av batteriet kan ha betydning for garantidekningen. Ta kontakt med kundestøtte hvis et batteri ikke
lenger holder på ladingen.
34
Kapittel 6
Strømstyring
Sample