HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 43 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 77
Bruke HP Batterisjekk
Utfør HP batterisjekk i HP Support Assistant for å overvåke batteristatusen, eller om batteriet ikke lenger
holder ordentlig på ladingen. Hvis HP Batterisjekk indikerer at batteriet bør byttes ut, tar du kontakt med
kundestøtte.
Slik utfører du HP Batterisjekk:
1.
Koble strømadapteren til datamaskinen.
MERK:
Datamaskinen må være koblet til strømnettet for at HP Batterisjekk skal fungere riktig.
2.
Velg
Start
>
Alle programmer
>
HP Hjelp og støtte
>
HP Support Assistant
.
– eller –
Velg spørsmålstegn-ikonet på oppgavelinjen.
3.
Velg
Min PC
, velg kategorien
Diagnostikk og verktøy
, og velg deretter
HP Batterisjekk
.
HP Batterisjekk undersøker batteriet og dets celler for å
ƬQQH
ut om alt virker som det skal, og rapporterer
deretter resultatet.
Vise hvor mye strøm batteriet har igjen
Før pekeren over strømmålerikonet i systemstatusfeltet lengst til høyre på oppgavelinjen til Windows-
skrivebordet.
Maksimere batteriets utladingstid
Batteriets utladingstid varierer, avhengig av funksjonene du bruker mens du arbeider på batteristrøm. Den
maksimale utladingstiden blir gradvis kortere fordi batteriets lagringskapasitet naturlig reduseres.
Tips om maksimering av batteriets utladingstid:
Reduser skjermens lysstyrke.
Velg
Strømsparer
-innstillingen under Strømalternativer.
Håndtere lavt batterinivå
Dette avsnittet beskriver innstillingene for varsling og automatiske systemtiltak som er angitt fra fabrikk.
Noen av varslene og systemresponsene ved lavt batterinivå kan endres i Strømalternativer.
Strømalternativer-innstillingene har ingen betydning for datamaskinens lamper.
Fastslå lavt batterinivå
Når et batteri som er datamaskinens eneste strømkilde, får et lavt eller kritisk lavt batterinivå, vil følgende
skje:
Batterilampen (kun på enkelte produkter) angir lavt eller kritisk lavt batterinivå.
– eller –
Strømmålerikonet i systemstatusfeltet viser et varsel om lavt eller kritisk batterinivå.
Hvis datamaskinen er på eller i hvilemodus, vil den bli værende i hvilemodus en kort stund. Deretter slår den
seg av og du mister data som ikke er lagret.
Angi strømalternativer
33
Sample