HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 42 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 77
Angi passordbeskyttelse ved reaktivering
Følg denne fremgangsmåten for å kreve passord når datamaskinen aktiveres igjen fra hvile- eller
dvalemodus:
1.
Velg
Start
>
Kontrollpanel
>
System og sikkerhet
>
Strømalternativer
.
2.
Velg
Krev passord ved reaktivering
i ruten til venstre.
3.
Velg
Endre innstillinger som ikke er tilgjengelige nå
.
4.
Velg
Krever passord (anbefales)
.
MERK:
Hvis du må opprette et brukerkontopassord eller endre gjeldende passord, klikker du på
Opprett eller endre passordet til brukerkontoen
og følger veiledningen på skjermen. Gå til trinn 5 hvis
du ikke trenger å opprette eller endre brukerkontopassordet.
5.
Velg
Lagre endringer
.
Bruke batteristrøm
ADVARSEL:
Av hensyn til sikkerheten bør du bare bruke batteriet som fulgte med datamaskinen, et
erstatningsbatteri fra HP eller et kompatibelt batteri som er kjøpt fra HP.
Datamaskinen går på batteristrøm når den ikke er koblet til en ekstern strømkilde. Brukstiden til batteriet i
datamaskinen varierer, avhengig av innstillingene for strømstyring, programmene som kjøres på
datamaskinen, skjermens lysstyrke, eksterne enheter som er koblet til datamaskinen, og andre faktorer. Hvis
du lar batteriet bli stående i datamaskinen, lades det så lenge datamaskinen er koblet til strømnettet. Du er
også beskyttet mot å miste data hvis strømmen går. Hvis datamaskinen har et ladet batteri og får
vekselstrøm fra strømnettet, går datamaskinen over til batteridrift hvis du kobler fra strømadapteren på
datamaskinen eller det oppstår en strømstans.
MERK:
Skjermens lysstyrke reduseres automatisk for å forlenge batteridriftstiden når nettstrømmen kobles
fra. Enkelte datamaskinprodukter kan veksle mellom
JUDƬVNH
modi for å øke batteridriftstiden.
32
Kapittel 6
Strømstyring
Sample