HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 41 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 77
MERK:
Du kan ikke kommunisere via en nettverksforbindelse eller bruke andre funksjoner på datamaskinen
mens den er i hvilemodus.
Starte og avslutte hvilemodus
Når datamaskinen er slått på, kan du starte hvilemodus på følgende måter:
Trykk kort på av/på-knappen.
Lukk skjermen.
Velg
Start
, velg pilen ved siden av Avslutt-knappen og velg deretter
Hvilemodus
.
Slik avslutter du hvilemodus:
Trykk kort på av/på-knappen.
Hvis skjermen er lukket, åpner du den.
Trykk på en tast på tastaturet.
Trykk eller dra
ƬQJHUHQ
over styreputen
Når datamaskinen går ut av hvilemodus, tennes av/på-lampene og datamaskinen viser skjermbildet slik det
var da du avsluttet.
MERK:
Hvis du har angitt at det skal kreves passord ved reaktivering, må du skrive inn Windows-passordet
før datamaskinen viser dette skjermbildet.
Starte og avslutte dvalemodus
Systemet er satt opp fra fabrikk for å starte dvalemodus etter en periode med uvirksomhet når det går på
batteri- eller nettstrøm, eller når batteriet får et kritisk lavt batterinivå.
Strøminnstillinger og tidsavbrudd kan endres i Windows Kontrollpanel.
Slik starter du dvalemodus:
Velg
Start
, klikk på pilen ved siden av Avslutt-knappen og klikk deretter på
Dvalemodus
.
Slik avslutter du dvalemodus:
Trykk kort på av/på-knappen.
Av/på-lampene tennes og pågående arbeid hentes frem på skjermen igjen der du avbrøt det.
MERK:
Hvis du har angitt at det skal kreves passord ved aktivering, må du skrive inn Windows-passordet før
arbeidet kommer opp på skjermen igjen.
Bruke strømmåleren og strøminnstillinger
Strømmåleren er plassert i systemstatusfeltet lengst til høyre på oppgavelinjen. Strømmåleren gjør det mulig
å få rask tilgang til strøminnstillinger og vise gjenværende batterilading.
Før pekeren over strømmålerikonet for å vise hvor mange prosent strøm batteriet har igjen og gjeldende
strømstyringsplan.
Hvis du vil bruke Strømalternativer eller bytte strømstyringsplan, velg Strømmåler-ikonet og velger et
element fra listen.
Forskjellige strømmålerikoner viser om datamaskinen går på batteri eller nettstrøm. Ikonet viser også en
melding hvis batteriet får et lavt eller kritisk lavt batterinivå.
Angi strømalternativer
31
Sample