HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 40 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 77
6
Strømstyring
MERK:
En datamaskin kan ha en av/på-knapp eller en av/på-bryter. Begrepet
av/på-knapp
som brukes
gjennomgående i denne håndboken, viser til begge typene av/på-kontroller.
Avslutte (slå av) datamaskinen
FORSIKTIG:
Data som ikke er lagret, går tapt når datamaskinen slås av.
Avslutningskommandoen lukker alle åpne programmer, inkludert operativsystemet, og slår deretter av
skjermen og datamaskinen.
Slå datamaskinen av i følgende situasjoner:
Når du må skifte ut batteriet eller ha tilgang til komponenter inne i datamaskinen
Når du kobler til en ekstern maskinvareenhet, som ikke kan kobles til en USB-port
Når datamaskinen ikke skal brukes og kobles fra strømnettet i en lengre periode
Selv om du kan slå datamaskinen av med av/på-knappen, anbefales det at du bruker Avslutt-kommandoen i
Windows:
MERK:
Hvis datamaskinen er i hvile- eller dvalemodus, må du avslutte hvile- eller dvalemodus ved å trykke
kort på av/på-knappen før du kan slå datamaskinen av.
1.
Lagre arbeidet og avslutt alle åpne programmer.
2.
Velg
Start
>
Avslutt
.
Hvis datamaskinen ikke reagerer på kommandoer og du ikke kan bruke avslutningsprosedyren ovenfor, kan
du følge disse nødprosedyrene i den rekkefølgen de er angitt:
Trykk på
ctrl
+
alt
+
delete
. Klikk på
Strøm
-ikonet og deretter på
Avslutt
.
Trykk på og hold av/på-knappen inne i minst fem sekunder.
Koble datamaskinen fra strømnettet.
Angi strømalternativer
FORSIKTIG:
Det
ƬQQHV
ƮHUH
velkjente sikkerhetsproblemer når datamaskinen er i hvilemodus. For å unngå
at en uautorisert bruker får tilgang til data på datamaskinen, selv krypterte data, anbefaler HP at du alltid
aktiverer dvalemodus i stedet for hvilemodus når du ikke selv bruker datamaskinen. Dette er spesielt viktig
når du reiser med datamaskinen.
Bruke strømsparingsmoduser
Hvilemodus er aktivert fra fabrikk. Når hvilemodus starter, blinker av/på-lampene og skjermen tømmes. Alt
pågående arbeid lagres i minnet.
FORSIKTIG:
For å redusere risikoen for redusert lyd- og bildekvalitet, tap av lyd eller
videoavspillingsfunksjonalitet eller tap av data må du ikke starte hvilemodus mens du leser fra eller skriver til
en plate eller et eksternt minnekort.
30
Kapittel 6
Strømstyring
Sample