HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 39 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 77
Hvis du ønsker et oppsett med
ƮHUH
skjermer, følger du disse trinnene:
1.
Koble en ekstern hub (kjøpes separat) til DisplayPort-kontakten på datamaskinen, ved hjelp av en DP-
til-DP-kabel (kjøpes separat). Kontroller at hubens strømadapter er koblet til strømnettet.
2.
Koble de eksterne skjermenheter til VGA-portene eller DisplayPort-ene på huben.
3.
Hvis du vil se alle tilkoblede skjermenheter, velger du
Start
>
Kontrollpanel
>
System og sikkerhet
>
System
>
Enhetsbehandling
. Hvis du ikke ser alle de tilkoblede skjermenhetene, må du passe på at hver
enkelt enhet er koblet til riktig port på huben.
MERK:
Blant valgene for
ƮHUH
skjermer
ƬQQHU
du
Dupliser
, som speiler datamaskinens skjerm på alle
aktiverte skjermenheter, og
Utvid
, som strekker ut datamaskinens skjerm på tvers av alle aktiverte
skjermenheter.
Finne og koble til Miracast-kompatible trådløse skjermer (kun på enkelte
produkter)
MERK:
Hvis du vil vite hva slags skjerm du har (Miracast-kompatibel eller Intel WiDi), kan du se i
dokumentasjonen som fulgte med TV-en eller en ekstra skjermenhet.
Følg fremgangsmåten nedenfor for å
ƬQQH
og koble til Miracast-kompatible trådløse skjermer uten å forlate
de aktuelle appene.
Slik åpner du Miracast:
Velg
Start
>
Kontrollpanel
>
Utseende og personalisering
>
Vis
>
Koble til en ekstern skjerm
.
Bruke video
29
Sample