HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 38 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 77
Bare PC-skjerm:
Vis skjermbildet bare på datamaskinen.
Duplikat:
Vis skjermbildet samtidig på både datamaskinen og den eksterne enheten.
Utvid:
Vis skjermbildet utvidet til både datamaskinen og den eksterne enheten.
Bare ekstra skjerm:
Vis skjermbildet bare på den eksterne enheten.
Skjermbildevisningen endres hver gang du trykker på
fn
+
f4
.
MERK:
Øk skjermoppløsningen på den eksterne enheten for å oppnå best mulig resultat, spesielt hvis
du velger Utvid-alternativet. Velg
Start
>
Kontrollpanel
>
Utseende og personalisering
. Under
Skjerm
velger du
Juster oppløsning
.
Koble til en DisplayPort-enhet
Dual-Mode DisplayPort brukes til tilkobling av skjermenheter med høy oppløsning eller dataenheter med høy
ytelse. Denne porten har høyere ytelse enn VGA-kontakten for ekstern skjerm og gir en bedre digital
forbindelse.
1.
Koble den ene enden av DisplayPort-kabelen til en DisplayPort på datamaskinen.
2.
Koble til den andre enden av kabelen til den digitale skjermenheten.
3.
Trykk på
fn
+
f4
for å veksle mellom
ƬUH
visningsmuligheter av skjermbildet.
Bare PC-skjerm:
Vis skjermbildet bare på datamaskinen.
Duplikat:
Vis skjermbildet samtidig på både datamaskinen og den eksterne enheten.
Utvid:
Vis skjermbildet utvidet til både datamaskinen og den eksterne enheten.
Bare ekstra skjerm:
Vis skjermbildet bare på den eksterne enheten.
Skjermbildevisningen endres hver gang du trykker på
fn
+
f4
.
MERK:
Øk skjermoppløsningen på den eksterne enheten på følgende måte for å oppnå best mulig
resultat, spesielt hvis du velger Utvid-alternativet. Velg
Start
>
Kontrollpanel
>
Utseende og
personalisering
. Under
Skjerm
velger du
Juster oppløsning
.
Oppdage og koble til kablede skjermer med MultiStream Transport
Bruk av Multistreaming Transport (MST) gjør det mulig å koble
ƮHUH
kablete skjermenheter til datamaskinen
ved å koble til VGA- eller DisplayPort-ene på datamaskinen og VGA- eller DisplayPort-ene på en ekstern hub
eller dokkingstasjon. Du kan koble til på
ƮHUH
måter, avhengig av hvilken type
JUDƬNNRQWUROOHU
som er
installert på datamaskinen, og hvorvidt datamaskinen har en innebygd hub. Gå til Enhetsbehandling for å
ƬQQH
ut hva slags maskinvare som er installert på datamaskinen.
Velg
Start
>
Kontrollpanel
>
System og sikkerhet
>
System
>
Enhetsbehandling
for å se en liste over
alle enhetene som er installert på datamaskinen.
Koble skjermer til datamaskiner med
$0'²JUDƬNN
(med en valgfri hub)
MERK:
Du kan koble til opptil tre eksterne skjermenheter med en
$0'²JUDƬNNRQWUROOHU
og valgfri hub.
28
Kapittel 5
Underholdningsfunksjoner
Sample