HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 37 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 77
Hodetelefoner med mikrofon kalles hodesett. Du kan koble hodesett med ledning til den kombinerte
lydutgangen (hodetelefoner) og lydinngangen (mikrofon) på datamaskinen.
Hvis du skal koble trådløse hodesett til datamaskinen, følger du veiledningen fra produsenten av enheten.
Bruke lydinnstillinger
Bruk lydinnstillingene for å justere systemvolum, endre systemlyder eller styre lydenheter.
Slik viser eller endrer du lydinnstillingene:
Velg
Start
>
Kontrollpanel
>
Maskinvare og lyd
, og velg
Lyd
- eller lydenhet for programvaren.
MERK:
Hvis du vil se alt innhold i kontrollpanelet, velger du visningen for det større eller lille ikonet, i stedet
for
Kategori
-visningen.
Bruke video
Datamaskinen er en kraftig videoenhet som gjør det mulig å strømme (direkteavspille) video fra
favorittnettsteder og laste ned video og
ƬOPHU
som du kan se på datamaskinen når den ikke er koblet til et
nettverk.
Hvis du vil forbedre seeropplevelsen, kan du bruke en av skjermportene på datamaskinen til å koble til en
ekstern skjerm, projektor eller TV.
VIKTIG:
Pass på at den eksterne enheten er koblet til riktig port på datamaskinen, og med riktig kabel. Følg
veiledningen fra produsenten av enheten.
Du
ƬQQHU
informasjon om bruk av videofunksjoner i HP Support Assistant.
Koble til skjermenheter med en VGA-kabel (kun på enkelte produkter)
MERK:
Hvis du skal koble en VGA-skjermenhet til datamaskinen, trenger du en VGA-kabel, som må kjøpes
separat.
Hvis du vil overføre bildet på dataskjermen til en ekstern VGA-skjerm eller projektor for en presentasjon, kan
du koble en skjerm eller projektor til VGA-porten på datamaskinen.
1.
Koble VGA-kabelen fra skjermen eller projektoren til VGA-porten på datamaskinen som vist.
2.
Trykk på
fn
+
f4
for å veksle mellom
ƬUH
alternative visningsmuligheter:
Bruke video
27
Sample