HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 36 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 77
5
Underholdningsfunksjoner
Bruk HP-datamaskinen for forretninger eller fritid til å møte andre via webkameraet, mikse lyd og video eller
koble til eksterne enheter som en projektor, skjerm, TV eller høyttalere. Se
Komponenter
på side
3
for å
ƬQQH
lyd-, video- og kamerafunksjonene på datamaskinen.
Bruke webkamera (kun på enkelte produkter)
Datamaskinen har et (integrert) webkamera som tar opp video og tar bilder. Enkelte modeller gir mulighet for
videokonferanser og chatting på nettet ved å direkteavspille (strømme) video.
Når du skal bruke webkameraet, velger du
Start
>
Alle programmer
>
Kommunikasjon og chatting
>
CyberLink YouCam
.
Bruke lyd
Du kan laste ned og lytte til musikk, direkteavspille (strømme) lydinnhold fra Internett (inkludert radio), ta
opp lyd eller mikse lyd og video for å skape multimedieinnhold. Du kan også spille av CD-er på datamaskinen
(på enkelte produkter) eller koble til en ekstern optisk stasjon for å spille av CD-er. Koble til hodetelefoner
eller høyttalere for å forbedre lytteropplevelsen.
Koble til høyttalere
Du kan koble kablede høyttalere til datamaskinen via en USB-port eller den kombinerte lydutgangen
(hodetelefoner)/lydinngangen (mikrofon) på datamaskinen eller en forankringsstasjon.
Følg veiledningen fra produsenten for å koble trådløse høyttalere til datamaskinen. Reduser
voluminnstillingen før du kobler til høyttalere.
Koble til hodetelefoner
ADVARSEL:
Reguler lydvoluminnstillingen før du tar på deg hodetelefoner, øreplugger eller hodesett, slik at
du ikke risikerer å skade hørselen. Du
ƬQQHU
mer informasjon om sikkerhet i
Opplysninger om forskrifter,
sikkerhet og miljø
.
Slik får du tilgang til dette dokumentet:
Velg
Start
>
Alle programmer
>
HP hjelp og kundestøtte
>
HP‑dokumentasjon
.
Du kan koble hodesett med ledning til den kombinerte lydutgangen (hodetelefoner) og lydinngangen
(mikrofon) på datamaskinen din.
Følg veiledningen fra produsenten for å koble trådløse hodetelefoner til datamaskinen.
Koble til hodesett
ADVARSEL:
Reguler lydvoluminnstillingen før du tar på deg hodetelefoner, øreplugger eller hodesett, slik at
du ikke risikerer å skade hørselen. Du
ƬQQHU
mer informasjon om sikkerhet i
Opplysninger om forskrifter,
sikkerhet og miljø
.
Slik får du tilgang til dette dokumentet:
Velg
Start
>
Alle programmer
>
HP hjelp og kundestøtte
>
HP‑dokumentasjon
.
26
Kapittel 5
Underholdningsfunksjoner
Sample