HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 34 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 77
4
Navigere på skjermen
Du kan navigere på dataskjermen på følgende måter:
Bruke berøringsbevegelser direkte på skjermen (kun på enkelte produkter)
Bruke berøringsbevegelser på styreputen
Bruke tastatur og ekstra mus (mus kjøpes separat)
Bruke styreputen og berøringsskjermbevegelser
Med styreputen kan du navigere på dataskjermen og styre pekeren ved bruk av enkle berøringsbevegelser.
Du kan også bruke venstre og høyre styreputeknapp på samme måte som de tilsvarende knappene på en
ekstern mus. Hvis du vil navigere på en berøringsskjerm (kun på enkelte produkter), berører du skjermen
direkte med bevegelser som beskrives i dette kapitlet.
Du kan også tilpasse bevegelser og se demonstrasjoner av hvordan de fungerer. Velg
Start
>
Kontrollpanel
>
Maskinvare og lyd
>
Enheter og skrivere
>
Mus
.
MERK:
Hvis ikke annet angis, kan berøringsbevegelser brukes på datamaskinens styrepute eller på en
berøringsskjerm (kun på enkelte produkter).
Trykke
Bruk bevegelsen trykk/dobbelttrykk til å velge eller åpne et objekt på skjermen.
Pek på et objekt på skjermen og trykk med én
ƬQJHU
i styreputeområdet eller på berøringsskjermen for
å velge det objektet. Dobbelttrykk på et objekt for å åpne det.
Zoome/knipe med to
ƬQJUH
Bruk bevegelsen kniping/zooming med to
ƬQJUH
for å zoome ut eller inn på bilder og tekst.
Zoom ut ved å plassere to
ƬQJUH
litt fra hverandre på styreputeområdet eller berøringsskjermen, og
beveg dem deretter mot hverandre.
Zoom inn ved å plassere to
ƬQJUH
sammen på styreputeområdet eller berøringsskjermen, og beveg dem
deretter fra hverandre.
24
Kapittel 4
Navigere på skjermen
Sample