HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 32 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 77
2.
Koble den andre enden av nettverkskabelen til nettverkskontakten
(2)
eller ruteren.
MERK:
Hvis nettverkskabelen har støyreduksjonskretser
(3)
som hindrer støy fra TV- og radiosignaler,
kobler du til kabelen med kretsenden mot datamaskinen.
Bruke et modem (kun på enkelte produkter)
Et modem må kobles til en analog telefonlinje med en 6-pinners RJ-11-modemkabel. I noen land eller
regioner er det i tillegg nødvendig med en bestemt modemkabeladapter. Kontakter for digitale
telefonsentraler kan likne på analoge telefonkontakter, men de er ikke kompatible med modemet.
Koble til en modemkabel
Følg denne fremgangsmåten for å koble til modemkabelen:
1.
Koble modemkabelen til modemkontakten
(1)
på datamaskinen.
2.
Koble modemkabelen til RJ-11-telefonkontakten
(2)
.
MERK:
Hvis modemkabelen har støyreduksjonskretser
(3)
som hindrer støy fra TV- og radiosignaler,
kobler du til kabelen med kretsenden mot datamaskinen.
Koble til en land- eller
UHJLRQVSHVLƬNN
modemkabeladapter
Telefonkontakter varierer i ulike land eller regioner. Hvis du skal bruke modemet og modemkabelen utenfor
landet eller regionen du kjøpte datamaskinen i, må du kjøpe en land- eller
UHJLRQVSHVLƬNN
modemkabeladapter.
22
Kapittel 3
Koble til et nettverk
Sample