HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 31 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 77
Datamaskiner (stasjonær, bærbar, PDA)
Telefoner (mobil, trådløs, smarttelefon)
Bildebehandlingsenheter (skriver, kamera)
Lydenheter (hodetelefoner, høyttalere)
Mus
Bluetooth-enheter gir node-til-node-funksjonalitet, slik at du kan
NRQƬJXUHUH
et trådløst områdenettverk
(PAN) med Bluetooth-enheter. Du
ƬQQHU
informasjon om
NRQƬJXUHULQJ
og bruk av Bluetooth-enheter i hjelpen
til Bluetooth-programvaren.
Legge til en Bluetooth-aktivert enhet
1.
Velg
Start>Enheter og skrivere>Legg til en enhet
, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
2.
Velg den Bluetooth-aktiverte enheten du vil legge til datamaskinen, og velg deretter
Neste
.
MERK:
Hvis enheten krever
YHULƬVHULQJ±
vises en paringskode. På enheten som du legger til, følger du
instruksjonene på skjermen for å kontrollere at koden på enheten samsvarer med paringskoden. Du
ƬQQHU
mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med enheten.
MERK:
Hvis enheten ikke vises i listen, må du kontrollere at Bluetooth på enheten er slått på og at den
trådløse innstillingen for datamaskinen er slått på. Noen enheter kan ha
ƮHUH
krav. Se dokumentasjonen som
fulgte med enheten.
Koble til et kablet nettverk
Utvalgte produkter kan la kablede tilkoblinger: lokalnettverk (LAN) og modemtilkobling. En LAN-tilkobling
bruker en nettverkskabel og er mye raskere enn et modem, som bruker en telefonkabel. Begge kablene
selges separat.
ADVARSEL:
Hvis du kobler en modem- eller telefonkabel til en RJ-45-nettverkskontakt, kan det medføre
elektrisk støt, brann eller skade på utstyret.
Koble til et lokalt nettverk (LAN) (bare enkelte produkter)
Bruk en LAN-tilkobling hvis du vil koble datamaskinen direkte til en ruter hjemme (i stedet for å arbeide
trådløst), eller hvis du vil koble den til et eksisterende nettverk på arbeidsplassen.
Kobling til et LAN krever en 8-pinners RJ-45-nettverkskabel eller en forankringsenhet (tilleggsutstyr) eller
utvidelsesport, hvis det ikke er RJ-45-port på datamaskinen.
Følg denne fremgangsmåten for å koble til nettverkskabelen:
1.
Koble nettverkskabelen til nettverkskontakten
(1)
på datamaskinen.
Koble til et kablet nettverk
21
Sample