HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 30 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 77
MERK:
Hvis ingen trådløse nettverk vises, er du kanskje utenfor rekkevidden til trådløse rutere eller
tilgangspunkter.
MERK:
Hvis du ikke ser nettverket du vil koble deg til, klikker du på
Åpne Nettverks- og delingssenter
og deretter på
.RQƬJXUHU
en ny tilkobling eller et nytt nettverk
. Det vises en liste over alternativer,
der du kan velge å søke manuelt etter og koble deg til et nettverk eller opprette en ny
nettverkstilkobling.
5.
Følg veiledningen på skjermen for å fullføre tilkoblingen.
Når tilkoblingen er gjort, plasserer du musepekeren over nettverksstatusikonet i systemstatusfeltet lengst til
høyre på oppgavelinjen for å kontrollere navnet på og status for tilkoblingen.
MERK:
Den funksjonelle rekkevidden (hvor langt de trådløse signalene når) er avhengig av WLAN-
implementeringen, ruterprodusenten og støy fra andre elektroniske enheter eller bygningsmessige hindere
som vegger og gulv.
Bruke HP mobilt bredbånd (kun på enkelte produkter)
HP Mobile Broadband-datamaskinen har innebygd støtte for tjeneste for mobilt bredbånd. Når du bruker den
nye datamaskinen med en mobiloperatørs nett, gir den deg friheten til å koble til Internett, sende e-post eller
koble til bedriftsnettverket ditt uten behov for tilknytningspunkt for Wi-Fi.
MERK:
Hvis datamaskinen har HP Mobile Connect, gjelder ikke denne veiledningen. Se
Bruke HP Mobile
Connect (kun på enkelte produkter)
på side
20
.
Du må kanskje ha serienummeret til HP modul for mobilt bredbånd for å aktivere mobil bredbåndstjeneste.
Serienummeret kan være trykket på en etikett inne i batteribrønnen, under servicedekselet eller på baksiden
av skjermen.
Noen mobilnettoperatører krever at det brukes et SIM-kort. Et SIM-kort inneholder grunnleggende
opplysninger om deg, for eksempel en PIN-kode (Personal
,GHQWLƬFDWLRQ
Number) og nettverksinformasjon.
Noen datamaskiner har et forhåndsinstallert SIM-kort. Hvis SIM-kortet ikke er forhåndsinstallert, kan det
ƬQQHV
blant informasjonen om HP Mobile Broadband som fulgte med datamaskinen, eller operatøren av
mobilnettet kan levere det separat.
Du
ƬQQHU
mer informasjon om HP modul for mobilt bredbånd og hvordan du aktiverer tjenesten med en
foretrukket mobilnettoperatør i informasjonen om mobilt bredbånd som fulgte med datamaskinen.
Bruke HP Mobile Connect (kun på enkelte produkter)
HP Mobile Connect er en forhåndsbetalt mobil bredbåndstjeneste som gir datamaskinen en
NRVWQDGVHƫHNWLY±
sikker og
ƮHNVLEHO
tilkobling til mobilt bredbånd. Hvis du vil bruke HP Mobile Connect, må datamaskinen ha et
SIM-kort og appen
HP Mobile Connect
. Du
ƬQQHU
mer informasjon om HP Mobile Connect og hvor den er
tilgjengelig ved å gå til
go/mobileconnect
.
Bruke GPS (kun på enkelte produkter)
Datamaskinen kan være utstyrt med en GPS-enhet (Global Positioning System). GPS-satelitter sørger for
steds-, hastighets- og retningsinformasjon til GPS-utstyrte systemer.
Du
ƬQQHU
mer informasjon i hjelpen til HP GPS and Location-programvaren.
Bruke trådløse Bluetooth-enheter (kun på enkelte produkter)
En Bluetooth-enhet sørger for trådløs kommunikasjon innenfor korte avstander som erstatning for fysiske
kabeltilkoblinger som tradisjonelt er brukt til å koble sammen elektroniske enheter, som for eksempel:
20
Kapittel 3
Koble til et nettverk
Sample